Swyddog Sefydlu a Symud (SAS) Gogledd Ddwyrain a'r Canolbarth

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun penodol sef sefydlu ac agor Cylchoedd Meithrin/Ti a Fi mewn ardal ddaearyddol penodol.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM15 – MM20 £21,032 - £24,526 (pro rata)

Dyddiad Cau: 14/04/2021 (1 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Bydd cyfleusterau swyddfa ar gael yn swyddfa y Mudiad Meithrin yn Wrecsam. Ar hyn o bryd, yn sgil Cofid-19 fe fydd trefniadau gweithio o adref yn weithredol ac fe fydd modd gweithio’n hyblyg trwy weithio cyfuniad o ddyddiau adref ac o’r swyddfa tu hwnt i’r pandemig.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Carys Gwyn

Ffôn: 07747 615941

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun penodol sef sefydlu ac agor Cylchoedd Meithrin/Ti a Fi mewn ardal ddaearyddol penodol. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel a chyd-weithio ag eraill.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am fanylion llawn.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad Swyddog SAS Gogledd Ddwyrain a'r Canolbarth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais Mudiad Meithrin  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Buddion Staff Mudiad Meithrin  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Taflen Teithio Cynaliadwy  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)