Swyddog Sgwrsio Lleol

Trosolwg

Dymuna Fforwm Cymunedol Penparcau benodi Swyddog Sgwrsio lleol i hyrwyddo ymrwymiadau'r Fforwm y gysylltu a'r gymuned. Mae hon yn swydd newydd a ariennir gan Ymddiriedolaeth Iechyd Pobl.

Cyflogwr: Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf

Cyflog: £14,950

Dyddiad Cau: 16/08/2020 (40 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Penparcau Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 1RU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Karen Rees Roberts

Ffôn: 01970 611099

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Dymuna Fforwm Cymunedol Penparcau benodi Swyddog Sgwrsio lleol i hyrwyddo ymrwymiadau'r Fforwm y gysylltu a'r gymuned. Mae hon yn swydd newydd a ariennir gan Ymddiriedolaeth Iechyd Pobl.

Dyddiad Cau: Dydd Sul 16 Awst 2020
Cyflog: £14,950 y flwyddyn
Oriau: 25 awr yr wythnos
Cytundeb: Tan 30ed Medi 2021

Disgwylir i ymgeiswyr gyflwyno CV, ynghyd a llythyr amgaeedig yn esbonio sut y maent yn cwrdd a’r meini prawf a nodir yn y swydd ddisgrifiad a’r gael trwy ebost: contact@penparcau.cymru

Dylid anfon ceisiadau at:
Rheolwraig Y Fforwm
Fforwn Cymunedol Penparcau
Canolfan Cymuned Penparcau (Yr Hwb)
Penparcau
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1RU

Neu drwy e-bost i
contact@penparcau.cymru

Heb fod yn hwyrach na 5.00yh ar Ddydd Sul 16 Awst 2020

01970 611099

Ariennir y swydd hyn trwy Grant Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Bydd deiliad y swydd wedi’i leoli yn y Ganolfan Gymunedol newydd (Yr Hwb) ym Mhenparcau.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*