Swyddog Datblygu

Trosolwg

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus a brwdfrydig i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol

Cyflogwr: Menter Iaith Abertawe

Cyflog: £18,000+

Dyddiad Cau: 01/11/2019 (116 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

9 Stryd Christina Abertawe, Abertawe, Cymru SA1 4EW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Pennaeth

Ffôn: 01792 460906

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Lleoliad y swydd: Lleolir y swydd yn swyddfeydd y Fenter yng Nghanolfan Tŷ Tawe ac yn y gymuned.

Cytundeb: Parhaol (tra bwriedir i’r swydd fod yn barhaol, mae cyfnod y swydd hon yn gwbl ddibynnol ar gyllid/ariannu. Ceir cyfnod prawf o 6 mis).

Oriau: 37 awr yr wythnos, oriau hyblyg. Bydd disgwyl i'r sawl a benodir weithio rhai oriau anghymdeithasol yn unol â galwadau gwaith ar adegau. Cynigir amser yn lle hynny (TOIL) drwy gytundeb â'r Pennaeth.

Cyflog: Cyflog cychwynnol o £18,000 y flwyddyn (ystyrir codiad cyflog ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus).

Ystyrir gwahanol opsiynau cyflogaeth – llawn amser, rhan amser neu rannu swydd.

Am fwy o fanylion ffoniwch 01792 460906 er mwyn siarad â’r Pennaeth neu e-bostiwch dean@menterabertawe.cymru am becyn cais.

Dyddiad cau: 12.00 ar 01.11.19

Mae Menter Iaith Abertawe yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)