Swyddog Tai x 2 (Dinbych)

Trosolwg

Sicrhau gwasanaeth rheolaeth tai generig effeithiol - gosod eiddo yn deg ac yn effeithiol; mwyafu incwm rhent y Gymdeithas; delio gydag achosion o ymddygiad gwrth gymdeithasol.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £24,357 - £27,413

Dyddiad Cau: 04/07/2019 (15 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Dinbych Cymru LL16 3BW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iona Jones

Ffôn: 01745818407 / 0300 111 2122

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

• Gweithredu fel y prif gyswllt i’r Gymdeithas ar gyfer tenantiaid, darpar denantiaid a’r gymuned leol yn gyffredinol.
• Sicrhau gwasanaeth rheolaeth tai generig effeithiol fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori: gosod eiddo yn deg ac yn effeithiol; mwyafu incwm rhent y Gymdeithas; delio gydag achosion o ymddygiad gwrth gymdeithasol.
• Gweithio’n effeithiol fel rhan o’r tîm tai er mwyn darparu gwasanaeth rheolaeth tai effeithiol ac effeithlon i denantiaid a chleientiaid eraill, yn unol â pholisïau, gweithdrefnau a safonau Gofal Cwsmer y Gymdeithas.
• Datblygu cyfleoedd cyfranogiad effeithiol i denantiaid.

Mae dwy swydd - un cytundeb parhaol, 24.5 awr ac un cytundeb dros dro am 16 mis, 17.5 awr yr wythnos

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais (Fersiwn PDF)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Mae disgrifiad yr atodiad ar goll  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)