Swyddog Technoleg, Gweinyddol a Chylchgrawn

Trosolwg

Bydd y Swyddog Technoleg, Gweinyddol a Chylchgrawn yn gweithio ar y cyd â’r Cyfarwyddwr Cenedlaethol a Staff y Swyddfa ac yn cynorthwyo gyda gwaith technoleg, gweinyddol, cyllid a chylchgrawn...

Cyflogwr: Merched y Wawr

Cyflog: Graddfa 3 £18,065

Dyddiad Cau: 12/07/2019 (8 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Merched y Wawr Stryd yr Efail Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 1JH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Merched y Wawr

Ffôn: 01970 611 661

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyflog: Graddfa 3 £18,065
Oriau: 37 awr yr wythnos
Dyddiad Cau: 12 Gorffennaf 2019
Dyddiad cychwyn swydd: 27 Awst 2019
Lleoliad: Aberystwyth

DISGRIFIAD

Disgwylir i chi ymgymryd â gwaith cyffredinol y Mudiad dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr Cenedlaethol.

LLEOLIAD AC ORIAU GWAITH
Mae’r swydd yn llawn amser yn gweithio yn y Ganolfan Genedlaethol yn Aberystwyth. Disgwylir i’r person a apwyntir fod yn barod i weithio yn achlysurol gyda’r hwyr ac yn ystod penwythnosau. Caniateir amser i ffwrdd am unrhyw waith a wneir tu allan i oriau swyddfa.

CYFLOG: Graddfa 3 £18,065
Dyddiad cychwyn: 27 Awst 2019

PRIF DDYLETSWYDDAU
Bydd y Swyddog Technoleg, Gweinyddol a Chylchgrawn yn gweithio ar y cyd â’r Cyfarwyddwr Cenedlaethol a Staff y Swyddfa ac yn cynorthwyo gyda gwaith technoleg, gweinyddol, cyllid a chylchgrawn ynghyd a rhannu’r dyletswyddau yn ymwneud â’r Ganolfan.

1. Gwaith gweinyddol a chyllidol mewn cydweithrediad â’r Cyfarwyddwr Cenedlaethol a Staff y Swyddfa.
2. Gwaith gweinyddol cylchgrawn Y Wawr.
3. Diweddaru gwefan y Mudiad a’r cyfryngau cymdeithasol.
4. Rhannu dyletswyddau y Ganolfan pan fo angen.
5. Cyflawni dyletswyddau penodedig yn ymwneud â’r pwyllgorau Gŵyl a Hamdden, Iaith a Gofal, Y Wawr neu unrhyw bwyllgor arall yn ôl yr angen.
6. Mynychu cyrsiau hyfforddiant sydd yn berthnasol i’r swydd mewn ymgynghoriad ac ar gais y Cyfarwyddwr neu’r Llywydd Cenedlaethol.
7. Hyrwyddo a mynychu gweithgareddau cenedlaethol mewn cysylltiad â’r Cyfarwyddwr, sef y Penwythnos Preswyl, Cwis Hwyl, Ciniawau’r Llywydd, Cyrsiau Crefft, Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod Genedlaethol, Sioe Llanelwedd, y Ffair Aeaf ac unrhyw weithgaredd ychwanegol gan y Mudiad, e.e. teithiau.
8. Cydweithio â’r Cyfarwyddwr, y Llywydd Cenedlaethol a’r Pwyllgor Llywio i gyflawni gwaith y Mudiad.
9. Unrhyw waith arall sy’n gydnaws â’r dyletswyddau uchod yn ôl cyfarwyddyd y Cyfarwyddwr.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*