Swyddog y Wasg a’r Cyfryngau

Trosolwg

Mae’r Brifysgol yn dymuno penodi Swyddog y Wasg a’r Cyfryngau i ymuno â’i thîm Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus. Lleolir y rôl yn y Drindod Dewi Sant yn Abertawe ond bydd yn...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £26,243 - £29,515

Dyddiad Cau: 12/10/2018 (248 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Technium 1, Heol y Brenin Abertawe, Abertawe, Cymru SA1 8PH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01267 676842

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfeirnod y Swydd: 00866

Swyddog y Wasg a’r Cyfryngau

Llawn Amser, Parhaol

Cyflog: £26,243 - £29,515 y flwyddyn

Campws Abertawe

Mae’r Brifysgol yn dymuno penodi Swyddog y Wasg a’r Cyfryngau i ymuno â’i thîm Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus. Lleolir y rôl yn y Drindod Dewi Sant yn Abertawe ond bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd gynrychioli holl gampysau, staff a myfyrwyr y Brifysgol.

Bydd deiliad y swydd yn helpu i gyflwyno proffil cyhoeddus cryf ar gyfer Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar draws sianelau amlgyfrwng a bydd yn helpu i ddatblygu presenoldeb y Brifysgol o fewn y cyfryngau printiedig a darlledu. Bydd deiliad y swydd hefyd yn cyfrannu i ystod o weithgareddau a digwyddiadau Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus.

Mae ymdeimlad cadarn o’r hyn sy’n gwneud stori dda, yn ogystal â’r gallu i ysgrifennu cynnwys deniadol a gafaelgar ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd a sianelau’n feini prawf hanfodol i’r swydd. Mae gwybodaeth estynedig am blatfformau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ein cynulleidfa ddigidol sy’n prysur gynyddu hefyd yn un o’r prif ofynion. Agwedd bwysig ar y rôl fydd cysylltu â staff academaidd ac arbenigol er mwyn sicrhau ceisio cyfleoedd i arddangos gwaith y Brifysgol yn y wasg, mewn cyfnodolion, cylchgronau, ar y teledu a’r radio yn ogystal ag ar-lein. Bydd cyfleu newyddion a llwyddiannau’r Brifysgol i randdeiliaid mewnol ac allanol a llunio newyddlenni hefyd yn rhan o’r rôl, yn ogystal â monitro’r cyfryngau a rhoi adroddiadau drwy Meltwater ymhlith ffynonellau eraill.

Mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol iawn ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 12 Hydref 2018, 5yp

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd a ffurflen gais, dilynwch y ddolen wefan uchod neu cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol ar 01267 676842 neu drwy adnoddaudynol@pcydds.ac.uk

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Yn rhan o unrhyw broses recriwtio, mae PCYDDS yn casglu ac yn prosesu data personol yn gysylltiedig ag ymgeiswyr am swyddi. Cyfeiriwch at yr Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swyddi, yma: www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*