Swyddog Ymchwil a Datblygu

Trosolwg

Bydd ein Swyddog Ymchwil a Datblygu wedi’i leoli yn ein swyddfa yn Aberystwyth, yn adrodd i’r Rheolwr Cysylltiadau a Datblygu Diwydiant. Bydd y Swyddog Ymchwil a Datblygu yn cyfrannu at gyflawni...

Cyflogwr: Hybu Cig Cymru

Cyflog: Tua £23,000 y flwyddyn + Buddion

Dyddiad Cau: 12/02/2019 (193 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Tŷ Rheidol Parc Merlin Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 625 050

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Ymchwil a Datblygu

Cyflog: Tua £23,000 y flwyddyn (Ynghyd a buddion) [Cyflog i’w drafod yn dibynnu are gymwysterau a profiad)

Lleoliad: Aberystwyth

Yn adrodd i: Rheolwr Datblygu Diwydiant a Chysylltiadau

Math o gontract: Parhaol

Oriau wythnosol: 37 awr yr wythnos (Dydd Llun i Dydd Gwener)

Dyddiad cau: Dydd Mawrth 12 Chwefror 2019

Dyddiad cyfweld: Dydd Mawrth 19 Chwefror 2019

Trosolwg o’r Swydd:

Bydd ein Swyddog Ymchwil a Datblygu wedi’i leoli yn ein swyddfa yn Aberystwyth, yn adrodd i’r Rheolwr Cysylltiadau a Datblygu Diwydiant. Bydd y Swyddog Ymchwil a Datblygu yn cyfrannu at gyflawni gwaith perthnasol sy’n gysylltiedig â darparu gweithgareddau craidd sefydliadol. Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gydag aelodau o’r Tîm Datblygu Diwydiant a gyda chyrff allanol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, y cyrff ardollau datganoledig, cyrff diwydiant da byw, ffermwyr, proseswyr ac undebau ffermio.

Nod HCC yw datblygu marchnadoedd proffidiol a chynaliadwy ar gyfer cig coch Cymru er budd yr holl randdeiliaid yn y gadwyn gyflenwi. O ganlyniad ystyrir Ymchwil a Datblygu (R&D) fel un o weithgareddau craidd y sefydliad i wneud y sector cig coch
yng Nghymru yn fwy proffidiol.

Bydd y Swyddog Ymchwil a Datblygu yn ymgymryd â gwaith sy’n llywio gwelliannau sy’n ymwneud ag effeithlonrwydd a pherfformiad busnesau fferm ac yn cefnogi’r diwydiant cig coch i wireddu’r potensial ar draws y gadwyn gyflenwi. Cylch gwaith craidd deiliad y swydd fydd i sicrhau cyflawni portffolio R&D amrywiol ac ymledol HCC yn llwyddiannus.

Bydd deiliad y swydd hefyd yn cael ei ddirprwyo i ymgymryd â gweithgareddau er mwyn cyflawni gorchmynion, mesuriadau a chanlyniadau sefydliadol a’u darparu o fewn y gyllideb.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*