Swyddog Ymgysylltu - Prosiect Coedwig Glaw Geltaidd LIFE

Trosolwg

Os ydych chi'n weithiwr cyfathrebu proffesiynol Cymraeg a Saesneg ei iaith, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i achub ac amddiffyn coedwigoedd glaw Cymru, fel y gellir eu mwynhau am genedlaethau i ddo

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cyflog: £22,021 - £23,836 pro rata

Dyddiad Cau: 09/04/2020 (120 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Swyddfa'r Parc Cenedlaethol Penrhyndeudraeth, Gwynedd, Cymru LL48 6LF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Ymgysylltu - Prosiect Coedwig Glaw Geltaidd LIFE

Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Os ydych chi'n weithiwr cyfathrebu proffesiynol Cymraeg a Saesneg ei iaith, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i achub ac amddiffyn coedwigoedd glaw Cymru, fel y gellir eu mwynhau am genedlaethau i ddod.

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau i gyflawni prosiect Coedwig Glaw Geltaidd LIFE, rhaglen saith mlynedd gyda chyllideb o £ 7.5 miliwn. Nod y prosiect hwn yw adfer pum Maes Cadwraeth Arbennig, gan gynnwys Coed Derw Iwerydd Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Ymgysylltu dwyieithog rhan-amser i ymuno â ni, gan weithio 22.5 awr yr wythnos rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2023. Ar ôl y cyfnod hwn, bydd yr opsiwn i barhau i gefnogi'r prosiect tan fis Gorffennaf 2025, gan ostwng yr oriau gwaith i 18.5 awr yr wythnos.

Y Buddion

- Cyflog o £22,021 - £23,836 pro rata
- Cefnogi prosiect cyffrous sy'n anelu at achub rhywogaethau brodorol Cymru a chynefinoedd sydd mewn perygl
- Ymunwch â thîm talentog sy'n angerddol am amddiffyn bywyd gwyllt Cymru
- Gweithio o swyddfeydd yn un o safleoedd harddaf y DU

Y Rôl

Fel Swyddog Ymgysylltu, byddwch yn cyflwyno ystod o fentrau i gyfleu negeseuon prosiect Coedwig Glaw Geltaidd LIFE, gan godi ymwybyddiaeth o'r cynllun ac annog pobl i gymryd rhan.

Yn y contract cyffrous hwn, byddwch yn:

- Cyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau cyhoeddusrwydd ac ymgysylltu, gan gynnwys y rhai sydd wedi'u targedu at ysgolion
- Paratoi, prawf ddarllen a golygu cyfathrebiadau dwyieithog
- Creu cynnwys ar gyfer ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, ein gwefan a chyhoeddiadau prosiect eraill
- Adeiladu perthnasoedd cadarnhaol gyda'r wasg a chydlynu gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus
- Trefnu a hwyluso cyfleoedd hyfforddi gwirfoddolwyr

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Swyddog Ymgysylltu, bydd angen i chi fod â:

- Y gallu i gynhyrchu deunydd ysgrifenedig a digidol creadigol, ffeithiol, bywiog a chyffrous yn Gymraeg a Saesneg, gan gynnwys y gallu i addasu'ch steil i ddiwallu anghenion y gynulleidfa
- Y gallu i gyfieithu copi creadigol yn gywir o'r Gymraeg i'r Saesneg ac o'r Saesneg i'r Gymraeg heb golli naws na ffocws y darn
- Profiad cyfathrebu, gan gynnwys y gallu i ddiwallu anghenion cynulleidfaoedd sydd â nodweddion gwarchodedig
- Dealltwriaeth o Barciau Cenedlaethol, materion amgylcheddol a threftadaeth a rheoli cefn gwlad
- Gradd (neu gyfwerth) mewn cyfathrebu neu ddisgyblaeth gysylltiedig
- Trwydded yrru ddilys

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Weithredydd Cyfathrebu, Swyddog Gweithredol Marchnata, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu, Swyddog Marcomms, Swyddog Cynnwys, Swyddog Cyfathrebu Dwyieithog, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus, neu'r Weithrediaeth Cysylltiadau Cyhoeddus.

Rôl ran-amser yw hon, yn gweithio 22.5 awr yr wythnos tan fis Mawrth 2023, gyda'r opsiwn i weithio 18.5 awr yr wythnos rhwng Ebrill 2023 a Gorffennaf 2025.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10am ar 9 Ebrill 2020.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*