Swyddog Ymgysylltu â’r Gymraeg

Trosolwg

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am unigolyn egnïol, arloesol a rhagweithiol i ymuno â thîm Datblygu’r Gymraeg.

Cyflogwr: Coleg Gŵyr Abertawe

Cyflog: £26,542.00 - £28,340.00

Dyddiad Cau: 08/04/2021 (14 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Tycoch Road Sketty Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 9EB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Zoe Gallagher

Ffôn: 01792284248

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am unigolyn egnïol, arloesol a rhagweithiol i ymuno â thîm Datblygu’r Gymraeg.

Fel aelod o Dîm Datblygu’r Gymraeg, bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi a gweithredu strategaethau, polisïau a gweithdrefnau’r Coleg ym meysydd Datblygu Cwricwlwm, Addysgu a Dysgu. Gan ganolbwyntio’n bennaf ar ddatblygu Sgiliau Cymraeg ledled campysau Coleg Gwyr Abertawe, dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac egnïol weithio gyda Rheolwr Datblygu’r Gymraeg i ddatblygu cwricwlwm Cymraeg / dwyieithog a fydd yn cynnig cyfleoedd dilyniant i ddysgwr ac yn eu harfogi â’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ffynnu yn Abertawe, Cymru, a thu hwnt.

Yn ddelfrydol, bydd gennych radd a chymhwyster addysgu, a byddwch yn rhugl yn y Gymraeg. Os nad oes gennych gymhwyster addysgu, rhaid i chi fod yn barod i weithio tuag at ennill un. Bydd gennych brofiad blaenorol o weithio gyda phobl ifanc (a’u hysbrydoli), ac mi fyddai meddu ar brofiad o addysgu’r Gymraeg yn fanteisiol iawn.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Job Description  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad o’r Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)