Swyddog Ymgysylltu Strategol

Trosolwg

Mae hwn yn gyfle gwych i weithiwr proffesiynol ym maes rheoli prosiect ymuno â sefydliad sydd am i gymwysterau fod y gorau y gallant fod ar gyfer dysgwyr, athrawon a chyflogwyr, gan helpu pobl i...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Cyflog: £29,850 - £36,500 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/01/2020 (218 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Cymwysterau Cymru Adeilad Q2, Lôn Pencarn, Parc Imperial, Coedcernyw Casnewydd, Casnewydd, Cymru NP10 8AR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Ymgysylltu Strategol

Casnewydd

Mae hwn yn gyfle gwych i weithiwr proffesiynol ym maes rheoli prosiect ymuno â sefydliad sydd am i gymwysterau fod y gorau y gallant fod ar gyfer dysgwyr, athrawon a chyflogwyr, gan helpu pobl i addasu mewn byd sy'n newid yn gyflym.

Amdanom ni

Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol.

Y Buddion

- Cyflog o £ 29,850 - £ 36,500 y flwyddyn
- Gweithio hyblyg
- Cynllun pensiwn y gwasanaeth sifil
- 30 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod ’cau swyddfa adeg y Nadolig

Y Rôl

Fel Swyddog Ymgysylltu Strategol, byddwch yn cefnogi gweithredu gweithgareddau ymgysylltu strategol i hyrwyddo ein hamcanion a'n gwaith.

Byddwch yn gweithio'n agos gyda phob maes o'r gyfarwyddiaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu â Rhanddeiliaid i gynllunio a blaenoriaethu ein gweithgaredd ymgysylltu a chyfathrebu. Bydd hyn yn cynnwys trefnu digwyddiadau a gweithgareddau, cefnogi rhaglen o gyfathrebu mewnol a sicrhau mewnbwn gan gydweithwyr ar draws y sefydliad.

Amdanat ti

I ymuno â ni fel Swyddog Ymgysylltu Strategol, bydd angen i chi:

- Gael profiad o reoli prosiect a gwybodaeth am offer rheoli prosiect
- I fod yn llythrennog mewn TG, gyda gwybodaeth am becynnau Microsoft
- Sgiliau cynllunio a blaenoriaethu rhagorol
- Safon dda o addysg gyffredinol (o leiaf, TGAU neu gyfwerth)

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Prosiect, Rheolwr Cyflenwi Prosiect, Rheolwr Prosiect Ymgysylltu, Rheolwr Prosiect Cyfathrebu, Cydlynydd Cyfathrebu, neu Gydlynydd Marcoms.

Dyddiad cau: hanner dydd ar Dydd Llun 6 Ionawr 2020
Dyddiad cyfweld: Dydd Mercher 15 Ionawr 2020

Felly, os ydych chi'n edrych am eich her nesaf fel Swyddog Ymgysylltu Strategol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*