Technegydd Gwasanaeth dan Hyfforddiant

Trosolwg

Mae Welsh Hot Tubs yn chwilio am unigolyn i fedru gosod, gwasnaethu ac atgyweirio Twba Twym, Spa Nofio a Phyllau Annherfynol i gwsmeriaid Welsh Hot tubs ledled Cymru.

Cyflogwr: Welsh Hot Tubs

Cyflog: I'w gytuno (yn dibynnu ar brofiad)

Dyddiad Cau: 22/07/2020 (18 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cwm Derw Llangwyryfon Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 4EY

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Eleri Jewell

Ffôn: 07801 053865

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Welsh Hot Tubs yn gwmni teuluol sydd wedi’i leoli ar gyrion Aberystwyth ac rydym yn darparu ein gwasanaethau ledled Cymru. Mae ein tîm profiadol proffesiynol wedi’i leoli yn un o ystafelloedd arddangos mwyaf Cymru.

Mae Welsh Hot Tubs yn gyflenwr twba twym a spa nofio blaenllaw wedi’i sefydlu yn Nghanolbarth Cymru sy’n cyflenwi defnyddwyr ledled Cymru. Fel rhan o ailstrwythuro a chyfeiriad newydd y fusnes, mae hwn yn amser cyffrous i ymuno â’r tím!

Nod y Rôl

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru gosod, gwasanaethu, atgyweirio, cynnal a gwneud gwaith bach, adferiadau a chanfod diffygion yn ogystal á chomisiynu Twba Twym, Spa Nofio a Phyllau Annherfynol i gwsmeriaid Welsh Hot Tubs ledled Cymru.

Prif Gyfrifoldebau

• Ymgymryd â hyfforddiant i osod, gwasanaethu ac atgyweirio Twba Twym, Spa Nofio a Phyllau Annherfynol

• Datblygu dealltwriaeth o’r Twba Twym, Spa Nofio ac unrhyw wasanaethau a chynhyrchion eraill y mae Welsh Hot Tubs yn eu darparu

• Dysgu cydbwyso cemegol dwr, a bod yn barod i ymgymryd â hyfforddiant ar gemegau amrywiol

• Datblygu gwybodaeth am waith trydanol, a dilyn hyfforddiant priodol i ennill ardystiad perthnasol

• Mynychu hyfforddiant ar drin â llaw yn ddiogel a chyrsiau priodol perthnasol eraill

• Cynnal safonau uchel ar gyfer ansawdd, gwasanaeth cwsmeriaid, diogelwch, hylendid ac arferion gwaith gorau

• Cefnogi’r Rheolwr Gwasanaeth gydag amrywiaeth o dasgau wedi’u hamserlennu

• Darparu adroddiadau cywir o waith a wnaed at ddibenion anfonebu

• Sicrhau fod yr holl waith papur wedi’i gwblhau a’i gofnodi i’w gyflwyno mewn modd amserol

• Gweithio fel rhan o dîm Welsh Hot Tubs gan ddatblygu arbenigedd mewn Twba Twym, Spa Nofio a Phyllau Annherfynol

• Sicrhau y cedwir at bolisïau Welsh Hot Tubs wrth ddarparu’r gwasanaethau a ddarperir

• Mynychu cyfarfodydd tîm yn ôl y galw

Arall

• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl yr angen

• Cynrychioli Welsh Hot Tubs yn ôl yr angen

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

• Hunan-gymhelliant, brwdfrydig a gweithgar
• Sgiliau cyfathrebu rhagorol
• Profiad o weithio mewn sefyllfa gwasanaeth cwsmeriaid
• Trwydded Yrru Lân

Dymunol

• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog llafar ac ysgrifenedig (Cymraeg / Saesneg)
• Gwybodaeth am Twba Twym, Spa Nofio, Pyllau Annherfynol
• Gwybodaeth am waith trydanol
• Gwybodaeth am Gydbwyso Cemegol Dwr
• Profiad o weithredu fforch godi
• Cymhwyster tynnu B&E tu nôl gerbyd

Sut i wneud cais

Gwahoddir ceisiadau am y swydd hon i anfon CV a llythyr eglurhad yn amlinellu eu priodoldeb i’r swydd.

Anfonwch bob cais at nail ai:

Ebost:

enquiries@welshhottubs.co.uk

Post:
At Sylw Eleri Jewell
Welsh Hot Tubs
Cwm Derw
Llangwyryfon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 4EY

Cyfweliadau

Bydd cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn cael eu cynnal ar-lein trwy Zoom ar ddyddiad i’w gadarnhau gydag ymgeiswyr sy’n symud i’r cam nesaf. Nodwch ar eich llythyr cais os oes gennych unrhyw dyddiadau anghyfleus yn y dyfodol agos.

Mwy o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Eleri Jewell ar nail ai 07801 053865 neu enquiries@welshhottubs.co.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgriffiad Swydd Technegydd Gwasanaeth dan Hyfforddiant  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description Trainee Service Technician  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)