Teleffonydd Switsfwrdd

Trosolwg

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn chwilio am ymgeiswyr brwd a llawn cymhelliant i gymuno â’r Gwasanaeth Teleffonyddion Switsfwrdd sefydledig yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifsygol Caerdydd a'r Fro

Cyflog: £18,813 i £20,795 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 24/09/2019 (5 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ysbyty Prifysgol Cymru Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF14 4NX

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Philip Cable

Ffôn: 02920 744298

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn chwilio am ymgeiswyr brwd a llawn cymhelliant i gymuno â’r Gwasanaeth Teleffonyddion Switsfwrdd sefydledig yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Rhaid i’r ymgeiswyr llwyddiannus feddu ar sgiliau cyfathrebu / gofal cwsmeriaid rhagorol gyda’r gallu i gyfathrebu’n Gymraeg ac yn ddelfrydol bydd ganddynt brofiad o weithio mewn amgylchedd switsfwrdd / ymateb brys heriol gyda’r gallu i weithio fel rhan o dîm ac ar eu menter eu hunain.

Mae gan y BIP wasanaeth switsfwrdd 24/7 a bydd yn rhaid i bob ymgeisydd fod yn hyblyg wrth allu gweithio’r patrymau shifft amrywiol gan gynnwys gyda’r nos, ar y penwythnos, Gwyliau Banc ac ati.

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr allu addasu i amgylchedd gwaith newidiol, meddu ar sgiliau trefnu da a chanolbwyntio ar roi gwasanaethau cymorth anghlinigol rhagorol i’n cleifion a’n defnyddwyr gwasanaeth.

https://www.healthjobsuk.com/job/UK/Cardiff/Cardiff/Cardiff_Vale_University_Health_Board/Telephonist/Telephonist-v1916536?_ts=31245

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*