Teleffonydd

Trosolwg

Fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwasanaeth telathrebu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, mae'r gweithredwyr yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth switsfyrddau/gwybodaeth ymatebol ac...

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cyflog: £19,737 - £21,142

Dyddiad Cau: 28/02/2021 (9 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ysbyty Athrofaol Cymru Mynydd Bychan Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF14 4XW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Roisin Kirby

Ffôn: 02921845637

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Crynodeb o'r rôl

Fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwasanaeth telathrebu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, mae'r gweithredwyr yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth switsfyrddau/gwybodaeth ymatebol ac effeithlon 24/7 i bob defnyddiwr gwasanaeth.

Cyflawni pob agwedd o gyfrifoldebau a dyletswyddau mewn modd dymunol a chwrtais bob amser i bob defnyddiwr gwasanaeth. Mae'n ofynnol i weithredwyr ddefnyddio'u menter eu hunain wrth ymdrin â sefyllfaoedd y tu allan i baramedrau'r gweithdrefnau. Addasu patrymau gwaith pan fydd gweithdrefnau'n newid.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)