Titwor Ôl 14 Ysgol Ardudwy, Harelch

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson sydd wedi cymhwyso yn unol â gofynion CACHE/CBAC i ddysgu’r cwrs Tystysgrif Lefel 2 mewn Gofal ac Addysg Plant a’r cwrs TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM16 - £21,371 pro rata

Dyddiad Cau: 23/10/2020 (2 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ysgol Ardudwy Ffordd y Traeth Harlech, Gwynedd, Cymru LL46 2UH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Eunice Jones

Ffôn: 07791 519144

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Y swydd a’r person: Rydym yn chwilio am berson sydd wedi cymhwyso yn unol â gofynion CACHE/CBAC i ddysgu’r cwrs Tystysgrif Lefel 2 mewn Gofal ac Addysg Plant a’r cwrs TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Byddai profiad o’r cwrs Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant yn gymorth ychwanegol. Rydym yn chwilio am berson sy’n gallu cyfathrebu yn effeithiol yn y Gymraeg ac sy’n frwdfrydig ac â sgiliau rhyngbersonol o’r radd uchaf.

Gweler swydd ddisgrifiad am fanylion manwl.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ag Amrywiaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Taflen Teithio Cynaliadwy  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)