Tiwtor ac Asesydd Ysgol Gwynllyw

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson sydd wedi cymhwyso fel asesydd ac yn unol â gofynion CACHE i ddysgu’r cwrs Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (GDDP). Rydym yn chwilio am berson sy’n...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: NJC 21 (£20,541)

Dyddiad Cau: 21/10/2018 (239 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ysgol Gwynllyw Pontypwl, Torfaen, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Eunice Jones

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cam wrth Gam yn gwmni hyfforddi o Aberystwyth sy'n cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth yn y blynyddoedd cynnar ar draws Cymru.

Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys:

- Cymorth ar gyfer Datblygiad yr Iaith Gymraeg mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar
- Rhaglenni hyfforddi mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar
- Hyfforddiant Galwedigaethol fel rhan o'r cwricwlwm ysgol
- Rhaglenni hyfforddi i staff cymorth mewn ysgolion
- Amrediad o adnoddau dwyieithog ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar

Sefydlwyd Cam wrth Gam yn 2004 fel un o is-gwmnïau Mudiad Meithrin.

Cam wrth Gam sydd yn gyfrifol am weithredu Cynlluniau Hyfforddi Cenedlaethol y Mudiad.

Y Person
Rydym yn chwilio am berson sydd wedi cymhwyso fel asesydd ac yn unol â gofynion CACHE i ddysgu’r cwrs Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (GDDP). Rydym yn chwilio am berson sy’n gallu cyfathrebu yn effeithiol yn y Gymraeg ac sy’n frwdfrydig ac â sgiliau rhyngbersonol o’r radd uchaf.

Lleoliad
Bydd disgwyl i’r sawl a benodir weithio gyda disgyblion o Ysgol Gyfun Gwynllyw, Pontypŵl.
Disgwylir i’r sawl a benodir deithio i asesu’r dysgwyr yn eu lleoliadau.

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â

Eunice Jones

Rheolwr Cam wrth Gam

01970 639639

eunice.jones@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Byddwn yn barod i ystyried yr un ymgeisydd am fwy nac un swydd.

Dyddiad cau: 11.55yh 21.10.18

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)