Tiwtor / asesydd Ol 16 - Ysgol Gwynllyw

Trosolwg

Mae Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth yn y blynyddoedd cynnar ar draws Cymru. Mae’n un o brif gynlluniau Mudiad Meithrin.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM16 (£20,952) pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/07/2019 (1 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ysgol Gyfun Gwynllyw Heol Folly, Trefddyn Pont-y-pŵl, Torfaen, Cymru NP4 8JD

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Eunice Jones, Rheolwr Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol a Chynllun Ysgolion Cwm wrth Gam

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am berson sydd wedi cymhwyso fel asesydd ac yn unol â gofynion CACHE i ddysgu’r cwrs Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (GDDP). Os na fydd cymhwyster asesu gan yr unigolyn, byddwn yn ystyried rhoi’r unigolyn ar gwrs asesu. Rydym yn chwilio am berson sy’n gallu cyfathrebu yn effeithiol yn y Gymraeg ac sy’n frwdfrydig ac â sgiliau rhyngbersonol o’r radd uchaf.

15awr yr wythnos. Cytundeb 1 Fedi 2019 hyd at 31 Awst 2020.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â

Eunice Jones, Rheolwr Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol a Chynllun Ysgolion Cam wrth Gam

01970 639639 / eunice.jones@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Dyddiad cyfweliadau: 24, 29 neu 30 o Orffennaf 2019, lleoliad i'wgadarnhau.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)