Tiwtor dan hyfforddiant

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau am y swydd dros dro lawn-amser uchod yn Dysgu Cymraeg – Merionydd.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £21,605 - £23,619 y.f

Dyddiad Cau: 18/10/2019 (224 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Ffôn: 01248 383865

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prifysgol Bangor

Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin

Tiwtor dan hyfforddiant

(Cyf: BU01936)

Graddfa 5: £21,605 – £23,619 y.f

Gwahoddir ceisiadau am y swydd dros dro lawn-amser uchod yn Dysgu Cymraeg – Merionydd.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys:
• Addysgu dosbarthiadau traddodiadol fel rhan o’r hyfforddiant gan gynnwys dysgu mewn dosbarthiadau yn ystod y dydd a chyda’r nos a chyflenwi dros diwtoriaid eraill yn ôl y galw.
• Dilyn rhaglen o hyfforddiant a datblygiad proffesiynol pwrpasol
• Dysgu ar gyrsiau yn y Gweithle yn ôl y galw
• Paratoi deunyddiau dysgu
• Cydweithio’n agos gyda’r Tiwtor-drefnydd lleol i drefnu, hyrwyddo ac arolygu’r rhaglen gyrsiau
• Cyfrannu at y gefnogaeth electronig i ddysgwyr
• Cyfrannu at weithgareddau dysgu anffurfiol yn y gymuned
• Hyrwyddo arholiadau CBAC mewn dosbarthiadau ar lefelau priodol
• Asesu dysgwyr yn effeithiol
• Cofnodi data dysgwyr y dosbarthiadau a ddysgir ar y safle rhyngweithiol
• Dyletswyddau gweinyddol cyffredinol
• Cyfrannu’n llawn at waith tîm dysgu’r Consortiwm. Bydd hyn yn cynnwys mynychu cyfarfodydd staff a sesiynau hyfforddi

Braslun o’r prif ddyletswyddau a nodir uchod. Gan fod hon yn swydd newydd, gall y cyfrifoldebau newid a datblygu yn ystod y flwyddyn. Bwriadwn ychwanegu swyddogaethau, fel rhan o raglen waith fanylach.

Dylai ymgeiswyr fod wedi cael addysg hyd at safon Lefel A (neu gyfatebol) ac yn Chwaraewr tîm, unigolyn egnïol a rhagweithiol gyda chymhelliant cryf ac efo sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da iawn.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Disgwylir i ddeiliad y swydd ddechrau cyn gynted â phosib ac mae hon yn swydd hyd at 31/07/2020 yn y lle cyntaf, gyda phosibilrwydd o estyniad y tu draw i hynny yn ddibynnol ar gyllid, ac fe’i lleolir yn Nolgellau.

Nid oes raid i ymgeiswyr sydd eisoes wedi cyflwyno ffurflen gais wneud hynny eto.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 18 Hydref, 2019.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol trwy gysylltu â Ifor Gruffudd, Cyfarwyddwr, ffôn: (01248) 382929, e-bost: i.gruffydd@bangor.ac.uk

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*