Tiwtor DCABA

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau am swydd Tiwtor gyda Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe (DCABA) yn Academi Hywel Teifi. Mae’r swydd yn gytundeb cyfnod penodedig hyd at 31 Gorffennaf 2020 yn y man cyntaf ac wedi...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £30,046 y flwyddyn gyda buddion USS

Dyddiad Cau: 03/11/2019 (106 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Tiwtor DCABA

Rhif Swydd: AC03804

Hysbysebu Adran: Celfyddydau a’r Dyniaethau

Math o Gytundeb: Contract cyfyngedig

Cyflog: £30,046 y flwyddyn gyda buddion USS

Cytundeb: Swydd Cyfnod penodol tan 31 Gorffennaf 2020

Lleoliad: Campws Singleton, Abertawe

Gwahoddir ceisiadau am swydd Tiwtor gyda Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe (DCABA) yn Academi Hywel Teifi. Mae’r swydd yn gytundeb cyfnod penodedig hyd at 31 Gorffennaf 2020 yn y man cyntaf ac wedi hynny yn ddibynnol ar gyllid grant.

Bydd disgwyl i’r Tiwtor ddysgu ar ystod o gyrsiau (ffurfiol ac anffurfiol) o fewn rhaglen DCABA, a hynny yn un, neu fwy, o’r ardaloedd lleol o fewn dalgylch Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn bennaf. Bydd cyfrifoldeb ar y Tiwtor i gyfrannu at y gwaith o gefnogi dysgwyr mewn digwyddiadau dysgu anffurfiol ac i hyrwyddo’r cyfleoedd i ddysgu’r Gymraeg.

Bydd disgwyl i Diwtor (llawn amser) ddysgu rhwng 16 awr a 22 awr yr wythnos gyda’r amcan o gyflawni rhwng 600 a 700 o oriau y flwyddyn.

Bydd disgwyl i’r Tiwtor gydweithio'n agos a llwyddiannus yn benodol gyda thiwtoriaid eraill DCABA a’r rhwydwaith genedlaethol o diwtoriaid, gyda’r Uwch Diwtoriaid-Drefnyddion, y Swyddog Datblygu, a’r Swyddog Ansawdd a Llesiant.

Tra bydd rhai gweithdrefnau yn fewnol i'r Brifysgol, bydd eraill yn rhai lefel cenedlaethol dan arweiniad y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Gwybodaeth Ymgeisio

Gofynnir i ymgeiswyr ddarparu cais ar-lein gan ystyried y meini prawf hanfodol uchod yn ofalus a darparu tystiolaeth ar gyfer pob un o’ch gallu i’w cyflawni. Wrth gyflwyno eich ffurflen gais ar-lein, gofynnir i chi gyflwyno hefyd:

1. Gopi o’ch CV wedi’i chymhwyso ar gyfer y swydd hon
2. Gosodiad hyd at 500 gair yn amlinellu beth sydd gennych i’w gyfrannu i’r swydd

Manylion cyswllt ymholiadau anffurfiol & Gwybodaeth Bellach

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Iestyn Llwyd, Rheolwr Busnes a Datblygu Strategol, trwy ebost: i.llwyd@abertawe.ac.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*