Tiwtor Hŷn y Cynllun Dysgu Arloesol

Trosolwg

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am diwtor hŷn i arwain, cydlynu ac addysgu ar y Cynllun Dysgu Arloesol, sef cynllun blwyddyn a fydd yn darparu gwersi i deuluoedd o fewn ardaloedd difreintiedig...

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £33,199 - £39,609 y flwyddyn (Gradd 6, pro rata)

Dyddiad Cau: 13/09/2019 (3 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd Adeilad John Percival, Rhodfa Colum Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3EU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Tiwtor Hŷn y Cynllun Dysgu Arloesol

Cyflog: £33,199 - £39,609 y flwyddyn (Gradd 6, pro rata)

Rhif y swydd: 8947BR

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am diwtor hŷn i arwain, cydlynu ac addysgu ar y Cynllun Dysgu Arloesol, sef cynllun blwyddyn a fydd yn darparu gwersi i deuluoedd o fewn ardaloedd difreintiedig ac i geiswyr lloches a ffoaduriaid.

Mae'r swydd hon yn un rhan-amser (4 diwrnod yr wythnos) am gyfnod penodol, hyd at 31 Gorffennaf 2020. Os ydych am drafod y swydd mewn rhagor o fanylder, mae croeso ichi gysylltu â Lowri Bunford-Jones.

I wneud cais, ewch i'n gwefan: www.cardiff.ac.uk/jobs

Dyddiad Cau: Dyddiad cau: Dydd Gwener, 13 Medi 2019

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*