Tiwtoriaid Rhan-Amser

Trosolwg

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Cyflog: Gradd 6: £28,331 - £33,797 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 31/03/2020 (3 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Aberystwyth, Tregaron, Llambed, Aberteifi Machynlleth, Llanfyllin, y Drenewydd, y Trallwng, Llandrindod, Llanfair ym Muallt, Aberhonddu Rhydaman, Llanelli, Caerfyrddin

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Tiwtoriaid Rhan-Amser

Dysgu Cymraeg

Ceredigion, Powys a Sir Gâr

Aberystwyth, Tregaron, Llambed, Aberteifi Machynlleth, Llanfyllin, y Drenewydd, y Trallwng, Llandrindod, Llanfair ym Muallt, Aberhonddu Rhydaman, Llanelli, Caerfyrddin

Oriau amrywiol

Cyfnod penodol hyd at 31 Gorffennaf 2021

Gradd 6: £28,331 - £33,797 y flwyddyn pro rata

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu rhaglen o gyrsiau dysgu Cymraeg yn y gymuned ac yn y gweithle ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae hwn yn gyfle i ymuno â thîm o diwtoriaid i wneud cyfraniad ymarferol i hybu’r iaith Gymraeg mewn cymunedau lleol. Byddwch yn paratoi a dysgu dosbarthiadau ar lefelau sy’n cyfateb â’ch profiad, a bydd gennych rôl allweddol i gefnogi dysgwyr er mwyn eu galluogi i gwblhau eu cyrsiau’n llwyddiannus, a symud ymlaen i’r lefel nesaf. Byddwch yn deall sut i ddysgu ail iaith i oedolion, a byddwch yn gallu asesu dysgwyr a rhoi adborth iddynt. Bydd gofyn ichi allu siarad ac ysgrifennu’n gwbl rugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Nodwch: Byddwn yn edrych i gynnig cytundebau o 1 Awst 2020 (am gyrsiau yn dechrau ym mis Medi) er hynny bydd cytundebau’n amodol ar dderbyn grant yn y flwyddyn academaidd 2020/21, gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Cyf: DC.20.3116

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Dyddiad Cau 31 Mawrth 2020

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*