Uwch Arweinydd Prosiect

Trosolwg

Bydd yr Uwch Arweinydd Prosiect yn gyfrifol am reoli amrywiaeth o brosiectau i gefnogi ein adnoddau data a thystiolaeth.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £40,316 - £45,288

Dyddiad Cau: 31/05/2021 (14 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Caerydd neu Llanelwy, ar hyn o bryd yn cefnogi gweithio gartref

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Amy Budd

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd yr Uwch Arweinydd Prosiect yn gyfrifol am reoli amrywiaeth o brosiectau i gefnogi ein adnoddau data a thystiolaeth. Bydd prosiectau yn ystod 2021/22 yn cynnwys gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i ddatblygu ac enhance ein Porth Data Gofal Cymdeithasol a phrosiectau eraill a ddatblygwyd fel rhan o Ymagwedd Strategol at Ddata Gofal Cymdeithasol yng Nghymru a Strategaeth Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol 2018-23.

Byddwch hefyd yn arwain tîm bach i hyrwyddo adnoddau data ac arbenigedd Gofal Cymdeithasol Cymru i gefnogi anghenion y sector gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant. Byddwch yn dod â dealltwriaeth o ddulliau newydd o ymdrin â data a thystiolaeth i drawsnewid profiadau pobl sy'n darparu ac yn defnyddio gofal a chymorth.

Byddwch yn dod ag arbenigedd mewn diffinio, cynllunio a chyflawni prosiectau, gan ddefnyddio dulliau ac offer rheoli prosiect priodol. Bydd gennych sgiliau meithrin perthynas ardderchog, rhan allweddol o'ch rôl fydd gweithio gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol i ddeall gofynion ac anghenion defnyddwyr, a chyda phartneriaid allanol ar gyfer darparu atebion sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr.

Cynhelir cyfweliadau ar 23 a 24 Mehefin 2021.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*