Uwch-gyfieithwyr - 10 Swydd

Trosolwg

Byddwch yn gweithio fel aelod o dîm mawr o gyfieithwyr, ynghyd â staff cymorth a staff arbenigol eraill, sydd wedi’u lleoli mewn pum prif swyddfa ledled Cymru.

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Cyflog: £29,100 i £35,750

Dyddiad Cau: 15/10/2018 (245 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Dewis o blith swyddfeydd canlynol Llywodraeth Cymru: Caerdydd, Aberystwyth, Caerfyrddin, Cyffordd Llandudno a Chaernarfon

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

SWYDDI UWCH-GYFIEITHWYR YN LLYWODRAETH CYMRU

Ailhysbyseb yn cynnig telerau newydd

Graddfa gyflog: MB2 (£29,100 i £35,750)

Gellir cynnig hyd at bwynt uchaf y raddfa i ymgeiswyr eithriadol.

Cyfanswm o 6 swydd barhaol, a 4 swydd tymor penodol tan 31 Mawrth 2020.

Lleoliadau - Dewis o blith swyddfeydd canlynol Llywodraeth Cymru: Caerdydd,
Aberystwyth, Caerfyrddin, Cyffordd Llandudno a Chaernarfon

Diddordeb byw mewn materion cyfoes?
- Gradd neu gymhwyster cyfatebol?
- Sgiliau iaith Gymraeg datblygedig a phrofiad o weithio fel cyfieithydd neu olygydd?
- Y gallu a’r crebwyll i gyfieithu heb oruchwyliaeth o’r Saesneg i’r Gymraeg?
- Parodrwydd i rannu’ch arbenigedd a helpu i ddatblygu sgiliau cyfieithwyr llai profiadol?

Os felly, bydd gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am y swyddi hyn yng Ngwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru.

Os byddwch yn llwyddiannus, a chan ddibynnu ar eich gallu a’ch profiad, byddwch hefyd yn datblygu sgiliau mewn meysydd megis cyfieithu deddfwriaethol, prawfddarllen a chyfieithu ar y pryd.

Bydd disgwyl i bob ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau technoleg gwybodaeth cadarn a bod yn barod i’w datblygu ymhellach.

Dyddiad cau: 15 Hydref 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*