Uwch Gynorthwy-ydd Gweinyddol

Trosolwg

Yn seiliedig yn y Tîm Cymorth yn y Gofrestrfa, byddwch yn darparu ac yn rhoi cymorth gweinyddol i staff y Gofrestrfa ac yn darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid mewnol ac allanol.

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £19,202 - £21,414 y flwyddyn (Gradd 3)

Dyddiad Cau: 25/08/2019 (6 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Prifysgol Caerdydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3AT

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Uwch Gynorthwy-ydd Gweinyddol

Cyflog: £19,202 - £21,414 y flwyddyn (Gradd 3)

Rhif y swydd: 8603BR

Yn seiliedig yn y Tîm Cymorth yn y Gofrestrfa, byddwch yn darparu ac yn rhoi cymorth gweinyddol i staff y Gofrestrfa ac yn darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid mewnol ac allanol. Gan weithio'n annibynnol, byddwch yn cyflawni amrywiaeth o dasgau arferol i fodloni gofynion gweithredol a rhoi gwasanaeth i gwsmeriaid. Byddwch yn gweithio fel aelod o dîm i gyflawni dyletswyddau allweddol i wneud yn siŵr bod yr holl ymholiadau a phrosesau gweithredol yn cael eu trin o fewn amserlenni cytunedig ac i safon uchel. Bydd gofyn i chi weithio ar benwythnosau yn ystod cyfnodau prysur y flwyddyn i gefnogi gweithgareddau drwy gydol y cylch gweithredol, gan gynnwys digwyddiadau cofrestru, arholiadau ar y penwythnos ac adeg cyhoeddi canlyniadau. Bydd angen i chi allu cyfathrebu â chwsmeriaid yn Gymraeg a Saesneg, yn ysgrifenedig ac ar lafar.

Mae hon yn swydd amser-llawn, cyfnod penodol tan fis Medi 2021.

I wneud cais, ewch i'n gwefan: www.cardiff.ac.uk/jobs

Dyddiad Cau: Dydd Sul, 25 Awst 2019.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*