Uwch Reolydd Cynnwys Digidol

Trosolwg

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymarferydd cyfryngau cymdeithasol medrus, creadigol gymryd cyfrifoldeb am gynnal ac adeiladu gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol un o brif asiantaethau cyfathrebu Cymru.

Cyflogwr: Four Cymru

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 18/10/2018 (250 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Cambrian Buldings Mount Stuart Square Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5FH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymarferydd cyfryngau cymdeithasol medrus, creadigol gymryd cyfrifoldeb am gynnal ac adeiladu gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol un o brif asiantaethau cyfathrebu dwyieithog Cymru ar draws sianeli newydd a rhai sy’n bod yn barod, yn ogystal â datblygu ymgyrchoedd blaengar a thrawiadol ar gyfer cleientiaid amrywiol.

Gan weithio yn ein swyddfa yng Nghaerdydd a chydweithio’n agos â thimau yn Aberystwyth a Llundain, bydd yr uwch reolydd cynnwys digidol yn gweithio yn y lle cyntaf ar gyfer nifer o gleientiaid gwahanol yn darparu strategaethau digidol dwyieithog am dâl ac organig.

Mae hwn yn gyfle rhagorol i uwch reolydd cynnwys profiadol sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau o fewn darpariaeth ledled gwledydd Prydain a defnyddio nifer o’r galluoedd hynny o fewn y farchnad yng Nghymru, o hyfforddi yn ein methodoleg Mapper360TM i ddulliau ehangach eraill. Bydd y swydd yn arwain ar yr holl ymgyrchoedd digidol yn y farchnad yng Nghymru, ac mae cynlluniau i ehangu’r tîm ymhellach dros y blynyddoedd nesaf.

Eich prif gyfrifoldebau:

- Cynnal ac adeiladu cynnig digidol Four Cymru i gleientiaid ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Facebook, Twitter ac Instagram
- Gweithio gyda chleientiaid i greu cynnwys ysgrifenedig, graffeg a fideo deinamig ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau digidol eraill yn cynnwys y we ac e-bost
- Adnabod a churadu cynnwys i’w rannu ar-lein e.e. perfformiadau, arddangosfeydd, prosiectau
- Gweithio gyda thîm Cymru a thîm ehangach Four digital i gynllunio a chyflawni ymgyrchoedd yng Nghymru ac ar draws gwledydd Prydain
- Defnyddio llinellau amser a chynnwys wedi’i drefnu i greu llif cyson o gynnwys newydd ar gyfryngau cymdeithasol
- Rheoli ymgyrchoedd am dâl ac organig ar gyfer cleientiaid amrywiol
- Darparu a datblygu dadansoddiadau ac adroddiadau amserol ar gyfer cleientiaid ar y pryd yn ystod ymgyrchoedd
- Cynrychioli Four Cymru mewn cyfarfodydd â chleientiaid ac adrodd ar ymgyrchoedd
- Gweithio gyda’n methodoleg masnachnod Mapper360 i adnabod ‘llwythau digidol’ gan ddilyn hyfforddiant mewnol ar y fethodoleg

Nid yw’r dyletswyddau a chyfrifoldebau isod yn hollgynhwysol a bydd disgwyl i ddeiliad y swydd ymgymryd â pha ddyletswyddau a chyfrifoldebau bynnag y gellid yn rhesymol eu disgwyl o bryd i’w gilydd o fewn cwmpas a graddiad y swydd.

Gallai elfennau i’w hamlinellu ar eich CV neu lythyr esboniadol gynnwys:

- Eich profiad o gyflwyno ymgyrchoedd am dâl ar gyfer cleientiaid ar gyfer llwyfannau digidol gwahanol
- Y gallu i gyflwyno ymgyrchoedd yn ddwyieithog (Saesneg/Cymraeg)
- Profiad o ddelio â chleientiaid neu unigolion mewnol gwahanol (os yn fewnol ar hyn o bryd) wrth gyflwyno ymgyrch
- Unrhyw sgiliau ehangach allai helpu gyda chreu cynnwys – o ffotograffiaeth i waith clyweledol
- Dylech ddanfon CV a llythyr esboniadol yn cynnwys y cyflog a ddisgwyliwch at careers@fourcommunications.com gan nodi SDCM ar y llinell bynciol.

Nid ydym yn derbyn dogfennau CV gan asiantaethau.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)