Uwch-swyddog Allgymorth (Ymgysylltu â'r Cyhoedd)

Trosolwg

Rydym ni, y tîm Allgymorth ac Ymgysylltu, yn gweithio gydag Aelodau'r Cynulliad, pwyllgorau'r Cynulliad, rhanddeiliaid, sefydliadau ac unigolion amrywiol ledled Cymru i gyrraedd nodau strategol...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyflog: £26,917 - £36,909

Dyddiad Cau: 24/09/2018 (301 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Tŷ Hywel Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF99 1NA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfeirnod y swydd: AC-028-18

Teitl y swydd: Uwch-swyddog Allgymorth (Ymgysylltu â'r Cyhoedd)

Band cyflog: Band Rheoli 2 (HEO) - ystod cyflog £26,917 – £36,909

Cyfnod: Parhaol

Gwasanaeth: Cyfathrebu

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Patrwm gwaith:
Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, cyhyd ag y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.

Yn achlysurol, bydd disgwyl i ddeiliad y swydd weithio gyda'r hwyr, ac ar benwythnosau, gwyliau banc a diwrnodau braint. Bydd hefyd disgwyl i chi deithio i wahanol rannau o'r wlad i gyflawni'r rôl a bydd aros dros nos ar adegau yn angenrheidiol.
Cliriad diogelwch: Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel 'CTC' ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau'r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Diben y swydd:
Rydym ni, y tîm Allgymorth ac Ymgysylltu, yn gweithio gydag Aelodau'r Cynulliad, pwyllgorau'r Cynulliad, rhanddeiliaid, sefydliadau ac unigolion amrywiol ledled Cymru i gyrraedd nodau strategol Comisiwn y Cynulliad o ran darparu cymorth seneddol rhagorol, ymgysylltu â phobl Cymru a hyrwyddo Cymru.

Nod ein gwaith yw codi ymwybyddiaeth dinasyddion Cymru (yn y rheini â phrofiad byw a defnyddwyr gwasanaethau) yng ngwaith y Cynulliad, a'u cynnwys yn uniongyrchol ynddo, a gwella lefelau dealltwriaeth a diddordeb yng ngwaith y Cynulliad a democratiaeth Gymreig yn fwy cyffredinol yn y broses.

Byddwch yn cynllunio, yn goruchwylio, yn cyflwyno ac yn gwerthuso ymgyrchoedd ymgysylltu â phwyllgorau'r Cynulliad, yn meithrin ymgysylltiad strategol hirdymor â dinasyddion Cymru a chymdeithas sifil, ac yn lleihau'r rhwystrau gwirioneddol neu ganfyddedig rhag cyfranogiad.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*