Uwch Swyddog Cynllunio

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Uwch Swyddog Cynllunio i ymuno â ni yn llawn amser.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cyflog: £24,491 - £32,234 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/04/2021 (10 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Plas y Ffynnon Cambrian Way Brecon Aberhonddu, Powys, Cymru LD3 7HP

Gwybodaeth gyswllt

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Uwch Swyddog Cynllunio

Aberhonddu, Powys

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Uwch Swyddog Cynllunio i ymuno â ni yn llawn amser.

Y Buddion

- Cyflog o £24,491 - £32,234 y flwyddyn
- Pensiwn
- Swyddfeydd wedi'u lleoli yn un o safleoedd harddaf y DU
- 22 diwrnod o wyliau y flwyddyn (yn codi i 25 diwrnod 'ar ôl pum mlynedd') ynghyd ag wyth gwyliau cyhoeddus a dau ddiwrnod statudol ychwanegol
- Helpwch i amddiffyn tirwedd anhygoel fel y gellir ei mwynhau am genedlaethau i ddod

Y Rôl

Fel yr Uwch Swyddog Cynllunio, byddwch yn rheoli ac yn cyflwyno ystod o waith achos rheoli datblygu.

Gan adrodd i'r Prif Swyddog Cynllunio, byddwch yn trin pob math o geisiadau cynllunio a chysylltiedig, gan gynnwys caniatâd ardal gadwraeth a cheisiadau caniatâd adeilad rhestredig.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Cynnal archwiliadau safle asesiad cychwynnol
- Goruchwylio ymgynghoriadau, paratoi adroddiadau drafft a chyflwyno ceisiadau heb eu dirprwyo a materion eraill sy'n ymwneud â rheoli datblygu
- Ymdrin ag ymholiadau datblygu rhagarweiniol
- Trafod gydag asiantau, datblygwyr a chyrff statudol ynghylch ceisiadau

Amdanat ti

I ymuno â ni fel Uwch Swyddog Cynllunio, bydd angen i chi gael:

- Gwybodaeth am bolisi cynllunio, deddfwriaeth a gweithdrefnau cysylltiedig
- Sgiliau cyfathrebu, rhyngbersonol ac ysgrifennu adroddiadau da
- Cymhwyster cydnabyddedig, gradd neu gyfwerth mewn Cynllunio Gwlad a Thref neu ddisgyblaeth gysylltiedig
- Y gallu i weithio'n dda o dan bwysau a blaenoriaethu'ch llwyth gwaith yn effeithiol

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Uwch Swyddog Gorfodi Cynllunio, Uwch Swyddog Rheoli Datblygu, Uwch Swyddog Cydymffurfiaeth Cynllunio, neu Swyddog Cynllunio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Ebrill 2021. Disgwylir i gyfweliadau gael eu cynnal ar 28 Ebrill 2021.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*