Uwch Swyddog Cyswllt Rhanbarthol (Cymru)

Trosolwg

Dyma gyfle gwych i Uwch Swyddog Cyswllt Rhanbarthol ymuno â'r tîm. Chi fydd yn gyfrifol am adeiladu a chynnal perthnasau ystyrlon gyda phartneriaid gorfodi cyfraith rhanbarthol yn y sector...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Cyflog: £33,128 - £41,410 | £36,057 - £44,440

Dyddiad Cau: 15/10/2018 (253 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Caerdydd/Belfast/Birmingham/Caerefrog/Llundain/Gweithio Gartref, gyda’r gofyniad i deithio'n rheolaidd iawn ledled Cymru ac i swyddfeydd eraill yr Asiantaeth Safonau Bwyd o bryd i’w gilydd

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae gan yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd (NFCU) allu i orfodi'r gyfraith ac mae'n gyfrifol am sicrhau dealltwriaeth o fygythiadau troseddau bwyd ac yr ymatebir iddynt yn y modd mwyaf effeithiol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Er mwyn cyflawni ei chenhadaeth, mae'r uned yn cychwyn ar raglen drawsnewid i greu ymateb cyflawn i droseddu o fewn cadwyni cyflenwi bwyd byd-eang a allai niweidio buddiannau dinasyddion y DU.

Dyma gyfle gwych i Uwch Swyddog Cyswllt Rhanbarthol ymuno â'r tîm. Chi fydd yn gyfrifol am adeiladu a chynnal perthnasau ystyrlon gyda phartneriaid gorfodi cyfraith rhanbarthol yn y sector cyhoeddus, cefnogi ymchwiliadau, cyflwyno'r NFCU mewn fforymau, hwyluso rhannu gwybodaeth a rhyngweithrededd a datblygu gallu lleol trwy hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth.

Byddwch chi'n gweithio'n agos gyda staff yr NFCU, ymchwilwyr, y Tîm Datgelu a'r tîm Ariannol i wireddu amcanion yr Uned.

Mae Troseddau Bwyd yn deipoleg trosedd newydd yn y DU a thrwy eich dull arloesol, byddwch chi'n ceisio cael effaith wirioneddol, ar draws y DU ac yn rhyngwladol.

Mae Troseddau Bwyd yn deipoleg trosedd newydd yn y DU a thrwy eich dull arloesol, byddwch chi'n ceisio cael effaith wirioneddol, ar draws y DU ac yn rhyngwladol.

Mae'n amser hynod gyffrous i ymuno â'r Uned. Byddwch chi'n cyfrannu at ddatblygu gallu gorfodi cyfraith o safon fyd-eang, proffesiynol ac arloesol a chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu bwyd y gallwn ymddiried ynddo i ddefnyddwyr.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn i Ymgeiswyr - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Candidate Pack - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)