Uwch-swyddog Digwyddiadau ac Ymgysylltu Cymunedol

Trosolwg

Bydd y swydd yn golygu cyflawni gweithgareddau, yn bennaf yn rhanbarthau’r Gogledd a’r Canolbarth a fydd yn gofyn am weithio penwythnosau, gwyliau banc, dyddiau braint a nosweithiau o bryd i’w gilydd.

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyflog: £31,046 – £37,647 (Band Rheoli 2 - HEO)

Dyddiad Cau: 14/08/2019 (3 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Cynulliad, Cynulliad Cenedlaethol Cymru Parc y Tywysog, Rhodfa’r Tywysog Bae Colwyn, Conwy, Cymru LL29 8PL.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 0300 200 7588

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y swydd: Uwch-swyddog Digwyddiadau ac Ymgysylltu Cymunedol

Cyfeirnod y swydd: AC-035-19

Cyflog: £31,046 – £37,647 (Band Rheoli 2 - HEO)

Cyfnod: Dros dro (cyfnod Mamolaeth am hyd at 12 mis)

Gwasanaeth: Cyfathrebu

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Colwyn

Patrwm gwaith:
Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.

Bydd y swydd yn golygu cyflawni gweithgareddau, yn bennaf yn rhanbarthau’r Gogledd a’r Canolbarth a fydd yn gofyn am weithio penwythnosau, gwyliau banc, dyddiau braint a nosweithiau o bryd i’w gilydd. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd ddefnyddio ei gar ei hun, car llog, neu benderfynu sut y gall fodloni gofynion y rôl fel arall.

Cliriad diogelwch: Penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel ‘CTC’ ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau’r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Diben y swydd:
Mae’r swydd hon yn rhan o’r Adran Gyfathrebu, sy’n darparu gwybodaeth ddiduedd i godi proffil Cynulliad Cenedlaethol Cymru, cynyddu dealltwriaeth y cyhoedd ohono, a’u hannog i ymgysylltu â’i waith.

Yn atebol i’r Rheolwr Digwyddiadau ac Ymgysylltu Cymunedol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain, cynllunio a darparu rhaglen helaeth o ddigwyddiadau, cynnal gweithdai ymgysylltu cymunedol a chyflwyniadau, datblygu a chynnal cydberthnasau â rhanddeiliaid allweddol yr ardal, a darparu gweithgareddau ymgysylltu a fydd yn codi ymwybyddiaeth o waith y Cynulliad a democratiaeth yng Nghymru, a diddordeb ynddo, ymhlith ystod amrywiol o gynulleidfaoedd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*