Uwch Swyddog Digwyddiadau

Trosolwg

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd sydd â threfniadau gweithio amser llawn, rhan-amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Cyflog: £23,067 - £25,941 yr flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/10/2019 (246 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Aberystwyth Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Uwch Swyddog Digwyddiadau

Marchnata Byd-eang a Denu Myfyrwyr

36.5 awr yr wythnos

Grade 5: £23,067 - £25,941 yr flwyddyn

Cyf: GMSR.19.2744

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd sydd â threfniadau gweithio amser llawn, rhan-amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Yn atebol i'r Uwch Reolwr Digwyddiadau, bydd yr Uwch Swyddog Digwyddiadau yn gweithio'n rhan o'r tîm digwyddiadau i gynorthwyo ag amrywiaeth o ddigwyddiadau, gan gynnwys digwyddiadau denu myfyrwyr a digwyddiadau corfforaethol. Bydd y swydd hon yn cynorthwyo â digwyddiadau a gynhelir gan Brifysgol Aberystwyth yn ogystal â bod yn bresennol mewn digwyddiadau a drefnir yn allanol lle y mae gan Brifysgol Aberystwyth bresenoldeb.

Gyda chyfraniadau strategol gan gydweithwyr uwch, bydd yr Uwch Swyddog Digwyddiadau yn cydlynu gwaith rheoli prosiect a darparu digwyddiadau penodol o fewn portffolio'r Adran Marchnata Byd-eang a Denu Myfyrwyr.

Sefydliad Dwyieithog sy'n cydymffurfio â Safonau'r Iaith Gymraeg ac sy'n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn y Gymraeg neu'r Saesneg, a bydd pob cais a gyflwynir yn cael ei drin yn gyfartal.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*