Uwch Swyddog Technegol

Trosolwg

Bydd yr Uwch Swyddog Technegol wedi'i leoli yn ein swyddfa yn Aberystwyth a bydd yn atebol i'r Arweinydd Technegol. Bydd deiliad y swydd yn darparu cymorth technegol i hwyluso’r defnydd a rhediad...

Cyflogwr: EIDCymru

Cyflog: £26,108.00 - £33,328.00

Dyddiad Cau: 26/07/2019 (8 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Tŷ Rheidol, Parc Merlin Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 625 050

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Uwch Swyddog Technegol (Cyf: EID REC 19)
£26,108.00 - £33,328.00 y flwyddyn (Ynghyd â buddion)

Am wybodaeth bellach ynghylch y swyddi gwag hyn, ewch ar ein gwefan www.hybucig.cymru i lawrlwytho pecyn cais neu fel arall, cysylltwch â ni ar 01970 625 050.

Mae EIDCymru yn is-gwmni sy'n eiddo llwyr i HCC, sef y corff strategol sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch Cymru.

Fe'i sefydlwyd i reoli'r data a ddarperir gan Bwyntiau Rheoli Critigol a cheidwaid defaid ar gyfer cronfa ddata EIDCymru.

Dyddiad Cau i i wneud cais:
Dydd Gwener 26 Gorffennaf 2019

Cynhelir cyfweliadau: ddydd Mercher 7 Awst 2019.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*