Uwch Weithiwr Achos Cwsmer

Trosolwg

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Uwch Weithiwr Achos Cwsmer Dros Dro i ymuno â'n Tîm Cysylltiadau Defnyddwyr, sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Byddwch yn canolbwyntio ar y cwsmer ac yn meddu...

Cyflogwr: CCW

Cyflog: £23,250

Dyddiad Cau: 17/09/2020 (7 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Home Office, 3rd Floor East General Buildings, 31-33 Newport Road Caerdydd, Cymru CF24 0AB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Uwch Weithiwr Achos Cwsmer - Caerdydd (dros dro am hyd at 2 flynedd gyda phosibilrwydd o barhad)

CCW yw’r llais annibynnol dros ddefnyddwyr dŵr yng Nghymru a Lloegr. Ers 2005, rydym wedi helpu miloedd o ddefnyddwyr i ddatrys cwynion yn erbyn eu cwmni dŵr, wrth ddarparu cyngor a chymorth am ddim. Mae’n holl waith yn cael ei lywio gan ymchwil helaeth, a ddefnyddiwn i hyrwyddo buddiannau defnyddwyr a dylanwadu ar gwmnïau dŵr, llywodraethau a rheoleiddwyr.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Uwch Weithiwr Achos Cwsmer Dros Dro i ymuno â'n Tîm Cysylltiadau Defnyddwyr, sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Byddwch yn canolbwyntio ar y cwsmer ac yn meddu ar brofiad perthnasol o drin ac ymchwilio i gwynion ynghyd â sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ofyniad hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17 Medi 2020.

Oherwydd amgylchiadau presennol yn sgil Coronafeirws, mae’n debygol y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal o bell gan ddefnyddio dulliau technolegol addas.

Mae’r manylion llawn a’r meini prawf hanfodol yn ddogfen ‘Gwybodaeth i Ymgeiswyr’.

Dim ond ceisiadau sy’n defnyddio ffurflen gais CCW fydd yn cael eu derbyn. Ni allwn dderbyn CV ar ei ben ei hun.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.ccwater.org.uk neu ffoniwch 0121 345 1057/53. E-bostiwch eich cais i recruitment@ccwater.org.uk

Mae pecyn cais yn Gymraeg ar gael ar ein gwefan

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*