Ymchwilydd

Trosolwg

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm rhaglenni ffeithiol a cherddorol Rondo fel ymchwilydd.

Cyflogwr: Rondo Media

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 26/04/2019 (60 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Llawr 9 Tŷ South Gate Wood Street Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1EW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Liz Lewis

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm rhaglenni ffeithiol a cherddorol Rondo fel ymchwilydd.

Bydd disgwyl i’r person llwyddiannus:
• Fod â diddordeb mewn cerddoriaeth a chynnwys ffeithiol a chrefyddol.
• Ddarganfod straeon difyr a phersonol gan ddefnyddio dulliau ymchwil amrywiol
• Ymchwilio ac ysgrifennu nodiadau cynhwysfawr i’r timoedd cynhyrchu.
• Weithio’n effeithiol a hyblyg fel aelod o dîm a chyfrannu at holl weithgareddau’r cynyrchiadau

Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Lleoliad: Caerdydd (gyda’r disgwyl i weithio ar leoliadau ledled Cymru)

Cyflog: I’w drafod

Tymor y Cytundeb: Blwyddyn i gychwyn

Oriau: 5 diwrnod yr wythnos (gall gynnwys gweithio ar benwythnosau)

Dyddiad Cau: Ebrill 26ain 2019

Dylid dychwelyd y ffurflen gais drwy e-bost i liz.lewis@rondomedia.co.uk

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)