Ymchwilydd Profiadol

Trosolwg

Mae Boom Plant yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio ar gynnwys digidol i blant.

Cyflogwr: Boom Plant

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 14/08/2020 (109 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

GloWorks, Porth Teigr Way. CF10 4GA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Louise Harry

Ffôn: 02922450215

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Boom Plant yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio ar gynnwys digidol i blant. Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol sydd â’r gallu i ddatblygu syniadau eu hunain yn hyderus.Mae’r profiad o ddefnyddio camera a’r gallu sylfaenol i olygu ar gyfrifiadur o fantais ond nid yn angenrheidiol.Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus fedru weithio’n annibynnol i gynhyrchu cynnwys fydd yn apelio ac yn denu cynulleidfa 8-13 oed.Mae’r profiad o weithio gyda phlant yn ddelfrydol yn ogystal â diddordeb yn y cyfryngau cymdeithasol.

Mae angen i’r ymgeisydd fod yn rhugl yn y Gymraeg a meddu ar drwydded yrru llawn.Cyflog yn ddibynnol ar brofiad.
Dyddiad cychwyn 01.09. 2020.
Cytundeb llawn amser am gyfnod o 6 mis i gychwyn

Ymgeisiwch drwy yrru CV a llythyr atodol at hr@boomcymru.co.uk

Mae Boom Cymru yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac yn croesawu pobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol. Rydym yn ymroi i adlewyrchu a chynrychioli’r amrywiaeth a geir yn y Deyrnas Unedig ymhob agwedd o’n gwaith.

Mae eich Data Personol yn bwysig iawn i Boom Cymru a chaiff y wybodaeth a gyflenwir ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru (http://boomcymru.co.uk/en/polisi-preifatrwydd/) Byddwn yn cadw eich CV am 6 mis, oni bai eich bod yn gofyn i ni ei ddileu yn gynharach.

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*