Ymddiriedolwyr

Trosolwg

Mae arnom angen unigolion â sgiliau a phrofiad perthnasol mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys profiad ariannol, busnes, codi arian, cyfreithiol, darlledu, diwylliannol, marchnata, rheolaeth...

Cyflogwr: Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Cyflog: Dim cyflog

Dyddiad Cau: 01/10/2018 (294 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Lleoliadau’r cyfarfodydd yn amrywio o fis i fis

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Betsan Moses

Ffôn: 0845 4090 300

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Ymddiriedolwyr

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Cefndir
Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddathliad o ddiwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg ac fe’i chynhelir yn ystod wythnos gyntaf Awst bob blwyddyn.

Mae'r ŵyl yn teithio o le i le, gan ymweld â gogledd a de Cymru bob yn ail, a denu tua 150,000 o ymwelwyr a thros 250 o stondinau.

Mae'r ŵyl wedi datblygu ac esblygu dros y blynyddoedd diwethaf, ac er bod y cystadlaethau yn parhau i fod yn ganolbwynt canolog ar gyfer yr wythnos, gan ddenu dros 6,000 o gystadleuwyr bob blwyddyn, mae'r Maes wedi tyfu i fod yn ŵyl fywiog gyda channoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan.

Mae'r rhan fwyaf o awduron, cerddorion a beirdd blaenllaw Cymru wedi cystadlu yn yr Eisteddfod, gyda llawer o berfformwyr yn ymddangos ar lwyfan cenedlaethol am y tro cyntaf yn ystod yr ŵyl.

Yr Eisteddfod yw’r ffenest siop berffaith i gerddoriaeth, dawns, celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, perfformiadau gwreiddiol a llawer mwy. Gan gwmpasu pob agwedd ar y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru, mae'n ŵyl gynhwysol a chroesawgar, sy'n denu miloedd o ddysgwyr Cymraeg a'r rhai nad ydynt yn siarad yr iaith, yn ogystal â siaradwyr Cymraeg.

Disgrifiwyd yr Eisteddfod fel prosiect adfywio teithiol blaenaf Cymru, ac wythnos yr Eisteddfod yw uchafbwynt prosiect cymunedol sy’n para dwy flynedd, gan ddod â phobl o bob oedran a chefndir o gymunedau gwahanol ledled Cymru ynghyd bob blwyddyn.

Gyda chymysgedd o waith all-ymestyn, prosiectau addysg gydol oes a chyfleoedd gwirfoddoli, mae'r prosiect cymunedol yn llywio’r paratoadau ar gyfer yr ŵyl, gan roi cyfle i bobl leol wneud eu marc ar ein gŵyl genedlaethol.

Y Rôl
Ar gyfer cam nesaf ein taith yr ydym yn recriwtio nifer o Ymddiriedolwyr Elusen newydd i weithredu fel Cyfarwyddwyr Anweithredol ac ymuno â'n Bwrdd Rheoli.

Mae arnom angen unigolion â sgiliau a phrofiad perthnasol mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys profiad ariannol, busnes, codi arian, cyfreithiol, darlledu, diwylliannol, marchnata, rheolaeth, rheoli digwyddiadau, technegol ac ymgysylltiad cymunedol a chymdeithasol - a rhywun sy'n teimlo'n angerddol dros waith yr Eisteddfod.

Fel aelod o'r Bwrdd byddwch yn cyfrannu at lywodraethu'r sefydliad yn dda ac yn gweithio'n effeithiol gydag aelodau presennol ein Bwrdd, y Tîm Gweithredol ac amrywiol bartneriaid creadigol i'n helpu i wireddu ein gweledigaeth artistig a chynllunio strategaeth glir i’r dyfodol.

Os credwch mai chi yw'r unigolyn honno/hwnnw, a'ch bod yn rhannu ein gwerthoedd, ein delfrydau a'n dyheadau, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Bydd yn ofynnol i chi fedru cyfathrebu’n rhugl drwy’r iaith Gymraeg, ac rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob cefndir a chymuned. Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan fenywod ac unigolion o blith cymunedau du a lleiafrifol ethnig a grwpiau eraill a dangynrychiolir.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:12 hanner dydd, ddydd Llun, 1 o Hydref, 2018.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Betsan Moses, e-bost - betsan@eisteddfod.org.uk, Ffôn – 0845 4090 300.

I wneud cais, anfonwch e-bost i betsan@eisteddfod.org.uk gan nodi Cais Ymddiriedolwr yn y llinell pwnc, ac atodwch gopi o'ch CV a llythyr eglurhaol.

Caiff pob cais ei gydnabod.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*