Ymgynghorydd Gwasanaethau Recriwtio (Y Ddesg Gymorth)

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, ymrwymedig, sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, sydd wedi cael profiad trin galwadau i ymuno â'n Tîm Recriwtio ymroddedig a llwyddiannus ar Ddesg Gymorth Cymru...

Cyflogwr: Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Cyflog: £18,813 i £20,795

Dyddiad Cau: 09/12/2019 (246 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru Llawr 4, Tŷ’r Cwmniau, Crown Way                         Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF14 3UB 

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfeirnod y swydd: 120-AC1395-1019W-A

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, ymrwymedig, sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, sydd wedi cael profiad trin galwadau i ymuno â'n Tîm Recriwtio ymroddedig a llwyddiannus ar Ddesg Gymorth Cymru Gyfan.

Rydym yn dîm deinamig ac amrywiol sydd wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth recriwtio rhagorol i Fyrddau Iechyd ledled Cymru.

Rydym yn chwilio am unigolyn sy'n awyddus i ddysgu ac yn awyddus i gyflawni perfformiad a gwasanaeth cwsmeriaid.

Rydym yn darparu cefnogaeth recriwtio gweinyddol i reolwyr y Bwrddau Iechyd ac i ymgeiswyr sy'n defnyddio systemau electronig, yn ogystal â darparu cyngor ac arweiniad lle bo angen, felly mae sgiliau cyfrifiaduron, bysellfwrdd a chyfathrebu da yn hanfodol i'r rôl.

Os ydych chi'n rhannu ein gwerthoedd ac yn teimlo y gallwch chi gyfrannu at ein tîm a'r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu, beth bynnag yw’ch profiad blaenorol neu gefndir addysgol, byddem yn croesawu'ch cais.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd yr oriau gwaith o ddydd Llun hyd at ddydd Gwener 9am - 5pm.

Dyddiad Cau: 09/12/2019

Dyddiad Cyfweld: 18/12/2019

Am fanylion pellach, cysylltwch â

Bernadette Theaker - 029 20 905353

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*