Ymgynghorydd Yswiriant/ Ymgynghorydd Yswiriant Dan Hyfforddiant

Trosolwg

Mae Tarian (Yswiriant) Cyf yn frocer yswiriant gyda swyddfa yng Nghaernarfon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Cyflogwr: Tarian (Yswiriant) Cyf

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 28/05/2019 (89 diwrnod)

Amser Cau: 05:00:00

Lleoliad

Tarian (Yswiriant) Cyf 14 Stryd y Porth Mawr Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 1AG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01286 677787

Disgrifiad

Ymgynghorydd Yswiriant/ Ymgynghorydd Yswiriant Dan Hyfforddiant

Mae Tarian (Yswiriant) Cyf yn frocer yswiriant gyda swyddfa yng Nghaernarfon.

Mae’r cwmni yn rhoi cyngor ac yn gwerthu polisïau yswiriant

Mae’r swydd wedi ei lleoli yn ein swyddfa yng Nghaernarfon.
Oriau safonol y Swyddfa 9 – 5 Dydd Llun hyd Ddydd Gwener.
Mae’r swydd yn llawn amser ac yn 37 ½ awr yr wythnos.
Mae’r cyflog yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig.
Bydd hyfforddiant ar gael i’r ymgeisydd er mwyn datblygu sgiliau a chydymffurfio gyda rheolau’r FCA.

Mae’r rôl gyda chyfrifoldeb i gynhyrchu refeniw a datblygu proffidioldeb y busnes wrth sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r FCA ym mhob agwedd o yswiriant personol a/neu fasnachol.

Sicrhau fod gwasanaeth o safon uchel yn cael ei ddarparu i bob cwsmer yn unol â'u hanghenion a’u gofynion.

Sgiliau / gallu hanfodol:
• Sylw i fanyldeb
• Cyfathrebu’n hyderus
• Creu perthnasau cryf gyda chwsmeriaid, yswirwyr ac ati
• Sgiliau technoleg gan gynnwys defnyddio system TG yswiriant e.e. Acturis, Open GI (Hyfforddiant ar ei gyfer os oes dim profiad) a chynhyrchion Microsoft

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*