Ymgynghorydd

Trosolwg

Bydd yr Ymgynghorydd yn cymryd cyfrifoldeb llwyr am reoli a darparu prosiectau ymchwil a gwerthuso bach / canolig o'r cyfarfod sefydlu gyda chleient hyd at gynhyrchu adroddiad terfynol.

Cyflogwr: Wavehill Ltd

Cyflog: Rhwng £25K a £30k y flwyddyn yn dibynnu ar brofiad

Dyddiad Cau: 16/12/2019 (285 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

21 Alban Square Aberaeron, Ceredigion, Cymru SA46 0DB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Tracy Newman

Ffôn: 01545571711

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd yr Ymgynghorydd yn cymryd cyfrifoldeb llwyr am reoli a darparu prosiectau ymchwil a gwerthuso bach / canolig o'r cyfarfod sefydlu gyda chleient hyd at gynhyrchu adroddiad terfynol.

Rôl a chyfrifoldebau

• Dylunio methodoleg ymchwil a chyfrannu at baratoi tendrau
• Cymryd rhan mewn cyflwyniadau a wneir fel rhan o dendrau
• Dylunio fframweithiau ymchwil a gwerthuso
• Ymgymryd ag ymchwil desg (adolygiadau llenyddiaeth, dadansoddiad economaidd-gymdeithasol ac ati).
• Creu holiaduron (ansoddol a meintiol)
• Cynnal cyfweliadau manwl â rhanddeiliaid (wyneb yn wyneb a ffôn)
• Arwain a hwyluso trafodaethau grwpiau ffocws / grŵp
• Paratoi ac arwain sesiynau briffio ar gyfer ymchwilwyr
• Rheoli ansawdd data a gasglwyd gan y tîm ymchwil
• Dadansoddiad o ddata a gwybodaeth ansoddol a meintiol gan weithio gydag ymgynghorwyr eraill ac uwch ymgynghorwyr
• Cynrychioli Wavehill mewn cynadleddau a digwyddiadau
• Ysgrifennu adrannau sylweddol o adroddiadau (a chyfan)
• Mynychu cyfarfodydd gyda chleientiaid
• Cyflwyno canfyddiadau ymchwil
• Cyfrannu at Ddatblygu Busnes (o ran marchnadoedd newydd a gwella gwasanaethau)

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*