Ysgoloriaeth Ymchwil (PhD) cyfrwng Cymraeg ym meysydd Cyfieithu, Cymraeg ac Ieithoedd Modern

Trosolwg

Rydym yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb mewn Ysgoloriaeth Ymchwil (PhD) cyfrwng Cymraeg ym meysydd Cyfieithu, Cymraeg ac Ieithoedd Modern i gychwyn ar 1 Hydref 2019.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: Gwelwch y manylion

Dyddiad Cau: 06/06/2019 (79 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dr Kathryn Jones

Ffôn: 01792 606098

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae Prifysgol Abertawe yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb mewn ysgoloriaeth ymchwil PhD [costau llawn] ar destun ‘Yr “Anghyfieithadwy”’ i gychwyn ar 1 Hydref 2019.

Mae’r ‘anghyfieithadwy’ yn gallu amrywio o gysyniadau ac athroniaeth i weithiau cyfan, cyd-destunau penodol, elfennau unigol megis hiwmor, arferion / traddodiadau ac idiomau, a’r hyn na fedrir ei addasu na pherfformio mewn genre neu iaith arall. Er bod anawsterau cyfieithu amrywiol yn destun trafod i gyfieithwyr erioed, nid oes ymchwiliad manwl i’r anghyfieithadwy wedi bod yn y cyd-destun Cymraeg a Chymreig hyd yn hyn.

Cynigir goruchwyliaeth am yr anghyfieithadwy ym meysydd y Gymraeg; Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg (Sbaen ac America Ladin); astudiaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd; ieithyddiaeth a pholisi iaith; astudiaethau theatr ac addasiadau; llenyddiaeth gymharol, llenyddiaeth deithio, ffuglen drawsieithol. Croesewir astudiaethau amlddisgyblaethol, amlddiwylliannol a thrawsgenedlaethol.
Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar radd anrhydedd ail ddosbarth uwch o leiaf, ac wedi cwblhau’n llwyddiannus gwrs ôl-radd wedi ei addysgu mewn maes perthnasol cyn 31 Gorffennaf 2019.

Fel amod i’r Ysgoloriaeth disgwylir i’r traethawd doethur gael ei ymchwilio a’i ysgrifennu yn y Gymraeg. Bydd disgwyliad i ddeiliad yr Ysgoloriaeth gyflawni peth gwaith dysgu cyfrwng Cymraeg yn ystod yr 2ail a’r 3ydd flwyddyn.

Bydd yr Ysgoloriaeth yn cynnwys cost lawn ffioedd dysgu ynghyd â grant cynhaliaeth blynyddol am dair blynedd (£15,009 ar gyfer 2019/20) sy’n gyfwerth yn ariannol a’r ysgoloriaethau ôl raddedig a ddyfernir gan y cynghorau ymchwil.

Cyllidir yr ysgoloriaeth hon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Abertawe.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Kathryn Jones (k.n.jones@abertawe.ac.uk)

Dylid cyflwyno ffurflen gais ysgoloriaeth Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau ynghyd â chynnig ymchwil heb fod yn hwy na 1500 o eiriau gan gynnwys cyfeiriadau at Liz Whitwell: coahpgr@swansea.ac.uk neu at Canolfan Ymchwil Graddedigion, Prifysgol Abertawe, Ystafell 114, Keir Hardie, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)