9Bach

Trosolwg

Pryd: 26/10/2019

Amser: 08:00 pm - N / A

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: https://www.pontio.co.uk/online/19Bach

E-bost: danfonwch e-bost

Ffôn: 01248 382828

Disgrifiad

“Cool exquisite vocals dominate the album “ **** The Guardian

“Lisa Jen has a voice of mountain-brook purity.” Metro

Bydd ail-ryddhau’r albwm “9Bach” (Real World Records) wedi ei ail-gymysgu yn ddiweddarach y flwyddyn hon yn gyfle i weld 9Bach yn teithio eu halbwm arobryn am y tro cyntaf. Bydd yr albwm, sy’n ailgyflwyno caneuon traddodiadol Cymreig ar gynfas rhithiol a chyda naws arbennig, yn fodd i’w gweld ar lwyfannau ar hyd a lled Prydain, gan gynnig cyfle prin i gynulleidfaoedd weld y grŵp arbennig yma yn fyw.

Cafodd 9Bach ei ffurfio gan Martin Hoyland (Pusherman) a Lisa Jên (sydd wedi cydweithio’n lleisiol gyda Gruff Rhys/Public Service Broadcasting) wedi i Martin glywed Lisa yn canu yn ei chegin! Gig cyntaf y grŵp oedd yn Greenman yn 2005 a’r person cyntaf i ofyn am CD oedd Bonnie Prince Billy. Ers hynny maent wedi cydweithio ag artistiaid eraill dros y byd i gyd, wedi cael adolygiadau bendigedig ac wedi chwarae ar lwyfannau byd-eang.

Dyma ganeuon sy’n mynd a chi i mewn i dirlun gogledd Cymru, yn llawn emosiwn wrth i enaid pob cân gael ei ddatgelu drwy’r naratif lleisiol hynod. Mae lleisiau arallfydol a bîts ‘dub’ yn cyfuno gyda’r delyn, gitâr harmoniwm a threfniadau clyfar dros ben.