Bardd

Trosolwg

Pryd: 25/07/2019

Amser: 08:00 pm - N / A

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: http://www.pontio.co.uk/online/19Bardd01

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Pontio

Ffôn: 01248 38 28 28

Disgrifiad

Mae Ymdoddiad Cerddoriaeth Fyd-eang Ddwyieithog Unigryw Bardd yn mynd â’r gynulleidfa ar daith o Wreiddiau Barddol Cymru i Ddisgo Ffync Rhyddid lle mae pawb yn cael digonedd o sbri.
Yn y digwyddiad arbennig hwn cymerir rhan fel triawd gan Martin Daws (Bardd Pobl Ifanc Cymru 2013-16), Ed Holden/Mr Phormula (Pencampwr Beatbox Cymru Ddwywaith) a Henry Horrell. Mae Bardd yn datblygu eu sain o amgylch ailadroddiadau Kalimba Martin, sydd fel telyn, a disgleirdeb technegol Beatbox Dynol Mr Phormula, a gyfnerthir gan Henry Horrell, sy’n arbenigwr nodedig ar sawl offeryn.
Dywed Bardd mai eu nod yw “dod â phopeth yr ydym at ei gilydd i un rhigol hyfryd: ein gwahanol offerynnau, ein gwahanol ieithoedd, ein gwahanol arddulliau cerddorol, Hip Hop, Jazz, Celtaidd, Disgo, Reggae - mae’r cyfan yna yn cael hyd i’r tir cyffredin, ac yn gweithio allan y gwahaniaethau gyda’n gilydd.”

Bardd’s Unique Dualingual Global Music Fusion takes the audience on a journey from the Bardic Roots of Wales to a Freedom Funk Disco where everyone’s on The One.
Playing this special event as a trio featuring Martin Daws (Young People’s Laureate Wales 2013-16), Ed Holden/ Mr Phormula (Double Wales Beatbox Champion) and Henry Horrell, Bardd build their sound on the Harp like repeats of Martin’s Kalimba and the technical brilliance of Mr Phormula’s Human Beatbox, augmented by outstanding multiinstrumentalist Henry Horrell.
Bardd state their aim as “bringing all that we are together into one beautiful groove: our different instruments, our different languages, our different musical styles, Hip Hop, Jazz, Celtic, Disco, Reggae – it’s all in there finding the common ground, working out the differences together.”