Canu am Noddfa | Sing for Sanctuary

Trosolwg

Pryd: 23/06/2019

Amser: 05:00 pm - N / A

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: http://www.pontio.co.uk/online/19Canu

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Pontio

Ffôn: 01248 38 28 28

Disgrifiad

Bydd Côr Cymunedol Bangor a Chôr Rygbi Gogledd Cymru yn ymuno â chorau eraill o’r ardal er budd dwy elusen sy’n gweithio gyda ffoaduriaid. Bydd pob côr yn eich diddanu gyda chaneuon o’u dewis cyn dod at ei gilydd ar gyfer diweddglo gorfoleddus.
Ers tair blynedd bellach, mae Pobl i Bobl wedi anfon deunydd a chymorth ariannol i ffoaduriaid yn Syria, Lebanon, Gwlad Groeg, Ffrainc a’r Rhohingya yn Bangladesh. Maent hefyd wedi cefnogi ffoaduriaid sy’n byw’n lleol.
Mae Croeso Menai ar hyn o bryd yn codi arian er mwyn galluogi teulu i adael gwersyll i ffoaduriaid a dod yma i fyw o dan gynllun Nawdd Cymunedol y llywodraeth. Digwyddiad dwyieithog

Bangor Community Choir and North Wales Rugby Choir join other choirs from the area in support of two local charities working with refugees. Each choir will entertain you with their own selection of songs before coming together in a joyous finale.
Pobl i Bobl has for over three years sent material and financial aid to refugees in Syria, Lebanon, Greece, France and the Rohingya in Bangladesh. They have also supported refugees living locally. Croeso Menai is currently fundraising to enable a family to leave a refugee camp and settle in this area under the Government-backed Community Sponsorship scheme.
Bilingual event