CARTO CYMRU - Symposiwm Mapiau Cymru | The Wales Map Symposium 2020

Trosolwg

Pryd: 22/05/2020

Amser: 09:30 am - 04:30 pm

Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru | National Library of Wales

Gwybodaeth gyswllt

Gwefan: http://digwyddiadau.llyfrgell.cymru

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Bydd symposiwm eleni yn canolbwyntio ar sut mae trefi a dinasoedd wedi cael eu mapio dros amser a sut y gall hyn ein helpu i ddeall hanes a phrosesau twf trefol.

I gyd-fynd â’r symposiwm bydd arddangosfa o eitemau wedi’u dethol yn arbennig.


Mewn cydweithrediad â’r Ymddiriedolaeth Trefi Hanesyddol

***Digwyddiad dwyieithog***

***Darperir cyfleithu ar y pryd***
***Mynediad trwy docyn £20 (i gynnwys paned bore a phrynhawn a chinio ysgafn)***