Cwmni Mega yn cyflwyno: Arwyr

Trosolwg

Pryd: 11/12/2019 - 13/12/2019

Amser: 10:45 am - N / A

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: https://www.pontio.co.uk/online/19Arwyr

E-bost: danfonwch e-bost

Ffôn: 01248 382828

Disgrifiad

Ymunwch yn hwyl a sbri, y canu a'r dawnsio yn Ysgol Aberarwr ymysg cewri'r Mabinogi'r Nadolig hwn. Ysgol mewn pentre' bach lle mae'r tywydd bob amser yn braf a phawb yn wen o glust i glust. Yn gwmni i ddisgybl mwya' drygionus, doniol a llawen yr ysgol, Bobi Bach mae'n bendant o godi gwen ac mi fydd Mr Gittins yn eich swyno a'ch diddanu gyda'i driciau hud a lledrith. Ond ynghanol yr holl hapusrwydd, mae'r cwmwl duaf oll yn nesáu, Casandra Bigfain. Beth sydd ar fin digwydd? Dewch i weld.