Cyflenwi Eich Cegin: Cerfiwch Lwy gyda Lee John Philips / Equip your kitchen: Carve a Spoon with Lee

Trosolwg

Pryd: 29/06/2019

Amser: 02:00 pm - 06:00 pm

Lleoliad: Oriel Myrddin Gallery

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Gwefan: http://orielmyrddingallery.co.uk/event/equip-your-kitchen-workshop-series/

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Kathryn Campbell

Ffôn: 01267222775

Disgrifiad

Mae gan Lee 14 blynedd o brofiad o addysgu creadigol, mae’n gyd-sylfaenydd Cymdeithas Naddu Arberth, mae’n aelod o’r Gymdeithas Turnwyr Polyn a’r Seiri Coed Gwyrddion ac yn gerfiwr llwyau ac yn arlunydd sy’n creu celfi ymarferol a chyfoes.
Ymunwch â ni am brynhawn o gerfio llwyau lle byddwch yn dysgu technegau cyllell sylfaenol mewn amgylchedd hamddenol a diogel.