Cyfres Y Rhes Gefn: Catherine Lewis / Back Wall Series: Catherine Lewis

Trosolwg

Pryd: 04/06/2019 - 06/07/2019

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Lleoliad: Oriel Myrddin Gallery

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Gwefan: http://orielmyrddingallery.co.uk/

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Kathryn Campbell

Ffôn: 01267222775

Disgrifiad

Mae gwaith celf Catherine yn cyfuno ystod o gyfryngau a phrosesau ond mae'r gwaith o'i wneud bob amser yn cael ei ysgogi gan ddymuniad cryf i greu heb faich, ac i geisio proses syml a phur. Gan ddefnyddio sgiliau traddodiadol mae hi'n gweithio gyda gwrthrychau hapgael a rhai a daflwyd ymaith, megis colfachau wedi rhydu, sgrapiau o baent, concyrs ac aeron, i wneud a gwerthu ei hinciau, ei gwaith celf a'i thecstilau ei hun. Trwy gyfnodau preswyl ac arddangosfeydd mae hi'n gwneud gwaith sydd yn benodol i safle, sydd dros dro ac sy'n ddarfodedig, gan obeithio allu ailennyn perthynas â phrosesau amgylcheddol a dynol elfennol.
Yn y gorffennol mae hi wedi cyfrannu at waith yn ymwneud â chau Ysbyty Meddwl yr Eglwys Newydd a'r llynedd hi oedd yr artist preswyl cyntaf ym mhrosiect Perllan ysbyty Llandochau. Yma dechreuodd hi ddefnyddio planhigion sydd â phriodweddau meddyginiaethol, fel bod y brethynnau'n cael eu trwytho â lliwiau a phersawrau iachaol.
Ochr yn ochr â'i gwaith ei hun, mae hi'n hwyluso gweithdai lle bydd y bobl sy'n cymryd rhan yn gwneud llifynnau, inciau, lluniadau a phrintiau botanegol. Mae hi'n archwilio ac yn dogfennu cynefinoedd, yn mapio'r profiad, yn creu ac yn ymgysylltu â byd natur a bywyd gwyllt mewn lleoliadau trefol a gwledig fel ei gilydd.