Defnyddio cŵyr gwenyn i greu deunydd lapio a bagiau / Make beeswax wraps and bags

Trosolwg

Pryd: 27/08/2019

Amser: 11:00 am - 03:00 pm

Lleoliad: Oriel Myrddin Gallery

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Gwefan: http://orielmyrddingallery.co.uk/event/equip-your-kitchen-workshop-series/

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Kathryn Campbell

Ffôn: 01267222775

Disgrifiad

Drwy ddefnyddio y rhain yn lle plastig lapio a ffoil gallwch helpu i leihau eich defnydd o blastig mewn steil. Mae modd golchi bagiau a deunydd lapio cŵyr gwenyn a dylen nhw bara am hyd at flwyddyn, ar ôl hynny gallan nhw fynd i'r compost!