Cofio'r Bugail: Panel Trafod y Ffilm Hedd Wyn

Trosolwg

Pryd: 06/03/2019

Amser: 01:00 pm - 03:00 pm

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: http://tickets.pontio.co.uk/Online/19Panel

E-bost: danfonwch e-bost

Ffôn: 01248 38 28 28

Disgrifiad

Yn dilyn llwyddiant ein sesiynau eraill yn edrych ar destunau Cymraeg o fri, byddwn yn dod â phanel
o arbenigwyr ynghyd y tro hwn i drafod y ffilm eiconig Gymraeg, Hedd Wyn. Mae’r ffilm Gymraeg gyntaf i gael enwebiad am Oscar nôl yn 1994 yn dilyn hanes y bardd Ellis Humphrey Evans, Hedd Wyn, a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Panel llawn i’w gadarnhau ond bydd yn cynnwys: Dr Gerwyn Wiliams Gwen Ellis Cadeirydd Dr Manon Wyn Williams Mae'r digwyddiad wedi'i anelu'n arbennig at rai sy'n astudio'r ffilm fel rhan o faes llafur CBAC, ond mae'n agored i bawb. Cofiwch am gynllun Ewch i Weld gan Gyngor Celfyddydau Cymru y gall ysgolion ei ddefnyddio i ariannu teithiau i weld digwyddiadau o ansawdd uchel, ewch i www.arts.wales am fanylion