MWY NAG ADEILAD / More than a Building

Trosolwg

Pryd: 15/02/2016 - 24/03/2016

Lleoliad: Morlan

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Morfa Mawr / Queen's Road, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 2HH

Gwefan: http://www.morlan.org.uk

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Carol Jenkins

Ffôn: 01970617996

Disgrifiad

Daw teitl yr arddangosfa o dudalen cartref gwefan Morlan ac mae’n ddisgrifiad da o’r ganolfan. Dewiswyd deg gair (neu gymal) sydd yn arbennig o allweddol i Morlan o'r dudalen hon – aml-ddiwylliannol/un byd, Cymru/Cymraeg, cymuned, diwylliant, ffydd, gweddi, gwerthoedd cristnogol, pont, trafod a gwrando, ysbrydol – a gwahoddwyd amryw o feirdd ac artistiaid i ymateb i un neu fwy ohonynt, ym mha bynnag ffordd y dymunent. Y canlyniad felly yw'r arddangosfa gymysg hon sy'n cynnwys gwaith gan Myrddin ap Dafydd, Huw Meirion Edwards, Anwen Pierce, Eurig Salisbury, Annette Williamson a Marian Delyth, Anthony Evans, Iestyn Hughes, Ruth Jên, Wynne Melville Jones, Gareth Owen, John Rowlands a Diana Williams.

Oriau agor swyddogol yw Llun i Gwener, 10.00-12.00 a 2.00-4.00 er bod natur y ganolfan yn golygu bod modd gweld y gwaith ar adegau eraill hefyd. Bydd y celf i gyd ar werth ac mae gan Morlan Gynllun Prynu fel y gellir talu am y gwaith yn fisol.

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol: