Dinas Ar Y Bryn: Dehonglydd Trysorau

Trosolwg

Pryd: 11/07/2020

Amser: 02:00 pm - 03:00 pm

Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru | National Library of Wales

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Aberystwyth, Cymru

Gwefan: http://digwyddiadau.llyfrgell.cymru

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Dr Rhidian Griffiths

Crewyd y Llyfrgell Genedlaethol er mwyn casglu a diogelu cyfoeth dogfennol Cymru at ddefnydd cenedlaethau i ddod. Ond o’r dechrau’n deg cafwyd pwyslais ar gyflwyno a dehongli trwy arddangosfeydd, cyhoeddi a chyflwyniadau. Cawn gipolwg yn y ddarlith ar y ffordd y datblygodd y wedd hon ar fywyd a gwaith y Llyfrgell o’r blynyddoedd cynnar hyd heddiw.

***Tocynnau £4 - Am ddim i Gyfeillion LlGC ***

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Gymraeg***
***Darperir cyfieithu ar y pryd***