Disgo Trac Sain | Soundtrack Disco

Trosolwg

Pryd: 31/05/2019

Amser: 11:30 am - 02:00 pm

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: http://www.pontio.co.uk/online

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Pontio

Ffôn: 01248 38 28 28

Disgrifiad

Dewch i ymuno â ni i fwynhau FFILM boblogaidd a disgo trac sain yn y Stiwdio dros hanner tymor.
Bydd y ffilm yn addas i’r teulu cyfan a dewch i ddawnsio a chael gwared ar rywfaint o egni cyn neu ar ôl y ffilm.
Mae gwisgo fel eich hoff gymeriad ffilm yn cael ei annog yn fawr iawn!
Gweler ein rhaglen sinema fisol neu’r wefan am fanylion pa ffilm fydd yn cael ei dangos ar y dyddiad hwn.

Come and join us for the popular FILM+ soundtrack disco in the Studio over half term.
With family films to enjoy, come to dance and get rid of some energy before or after the film.
Dressing up as your favourite film character is very much encouraged!
See our monthly cinema programme or the website for details of which film will be shown on this date.